WikiKids heeft sinds deze week een pagina waarop het privacybeleid staat uitgewerkt. Deze is opgesteld door een jurist van Kennisnet. De tekst is geschreven in kindvriendelijke taal. Een samenvatting van deze tekst geef ik hieronder weer:

Samengevat komen de privacyregels van Wikikids neer op het volgende: Wikikids handelt conform de WBP, de persoonsgegevens zijn beveiligd. De gebruikers geven door het vrijwillig invoeren van persoonsgegevens toestemming aan Wikikids tot het verwerken van hun persoonsgegevens. Wikikids verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor: authenticatie- en autorisatie systemen en gepersonaliseerde toegang tot de diensten van Wikikids; Identificatie van de gebruiker en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten; Het tot stand brengen van verbindingen tussen afzenders en geadresseerden; Het verzenden van elektronische boodschappen; Het onderhoud en beheer van het netwerk en/of diensten van Wikikids; Interne controle en beveiliging; Onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van het netwerk en/of diensten van Wikikids, hierbij worden alleen statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van website gebruikt. Wikikids verstrekt de persoonsgegevens niet – zonder toestemming van de gebruiker of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger – aan derden, tenzij Wikikids daar wettelijk toe verplicht is. De gebruikers kunnen op verzoek inzage krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens. Wikikids maakt gebruikt van cookies, deze cookies worden niet gebruikt voor analysedoeleinden. Wikikids maakt ook gebruikt van CheckUser, deze functionaliteit is beperkt tot de moderators die lid zijn van de stichting Wikikids. Ook worden er hierbij geen persoonsgegevens gebruikt.