Van onze verslaggever – Utrecht

Uit het uitgelekte onderwijsverslag van 2011-2012 blijkt dat de onderwijsinspectie alle basisscholen als zeer zwak zal aanmerken die niet in staat zijn om 1:1 onderwijs vorm te kunnen geven. Met 1:1 doelt de inspectie op de constructie dat elke leerling over zijn eigen laptop of tablet kan beschikken. Scholen die dit niet voor elkaar krijgen, zullen automatisch het predicaat zeer zwak krijgen.

De inspectie geeft aan dat in het vorige onderwijsverslag (zie hier voor het rapport) een paar knelpunten duidelijk naar voren zijn gekomen: een grotere diversiteit aan leerlingen, problemen van leraren met complexe vaardigheden (zoals afstemmen van verwerkingsopdrachten, afstemmen van onderwijstijd, volgen en analyseren van de voortgang en bieden van planmatige zorg), matige vorderingen op gebied van zorg en begeleiding en het niet kunnen afstemmen van de instructie op de leerlingen.

De onderwijsinspectie concludeert dat alleen door een forse investering in de ICT-infrastructuur, digitaal leermateriaal en de deskundigheid van leraren deze probleempunten opgelost kunnen worden. Een inspecteur, die graag anoniem wil blijven, verwoord het als volgt:

“scholen hebben nu lang genoeg de tijd gekregen om na te denken over hoe ze onderwijs op maat kunnen verzorgen. ICT biedt hiervoor veel mogelijkheden. Zeker om tegemoet te kunnen komen aan de knelpunten die we hebben geformuleerd. Scholen die hier niet in willen investeren verdienen dan ook niet anders dan het predicaat zeer zwak.”

Met 1:1 scholen denkt de inspectie dat het afstemmen van de verwerkingsopdrachten, het afstemmen van de onderwijstijd, het volgen en analyseren van de voortgang en het bieden van planmatige zorg binnen handbereik ligt.

De anonieme inspecteur geeft aan dat de overheid hier gelden voor beschikbaar moet stellen. Doet de overheid dit niet dan zullen scholen van ouders moeten gaan eisen dat ze bijdragen aan de aanschaf van voldoende materiaal. “Linksom of rechtsom, zullen scholen 1:1 onderwijs moeten gaan vormgeven. Doen ze dit niet dan volgt automatisch het predicaat zeer zwak.”

De plannen van de onderwijsinspectie volgen op berichtgeving dat de minister van onderwijs papieren schoolboeken wil gaan verbieden omdat die gevaarlijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen.