Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged ICT-bekwaamheid

Van welke set moeten we in het onderwijs nu uitgaan? De ICT-bekwaamheden van Kennisnet of de Kennisbasis ICT zoals ontwikkeld door ADEF-ICT. In het onderstaande artikel zet ik beide naast elkaar en vergelijk ze met elkaar. Conclusie: beide sets zijn met elkaar te verenigen. Welke set je als uitgangspunt kiest, is naar mijn idee arbitrair. Ik hoor graag hoe anderen hier over denken. Want volgens mij moeten we wel streven naar 1 set. Dat verduidelijkt de positie van ICT in het onderwijs en maakt invoering ook gemakkelijker.

Kennisbasis ICT en ICT Bekwaamheidseisen

Inmiddels heeft Kennisnet versie 1.3 van de ICT-bekwaamheden geschreven. Deze versie is tot stand gekomen op basis van gesprekken die Kennisnet heeft gevoerd met verschillende partijen en het zelf verder door ontwikkelen van de ICT-bekwaamheden.

Deze versie verschilt op een aantal punten met de vorige set:

Piramide van digitale vaardigheden

Kennisnet wil graag aansluiten bij de Europese ontwikkelingen rondom het digivaardig maken van elke burger. Kennisnet maakt daarbij (afgeleid van het model van Digivaardig en Digiveilig) een onderscheid in drie niveaus:

  1. digitale basisvaardigheden
  2. beroepsspecifieke ICT-vaardigheden
  3. vaardigheden voor de ICT-professional

De ICT-bekwaamheden voor leraren horen bij niveau 2. Niveau 3 is voor bijvoorbeeld de bovenschoolse ICT-coördinatoren.

Uitwerking context-specifieke voorbeelden

In de bijlage zijn voorbeelden opgenomen van hoe context-specifieke voorbeelden worden uitgewerkt. Dit zijn handige overzichten waar je snel achtergrondinformatie kunt vinden.
Ict Bekwaamheid Leraren Versie 1.3

Op 15 mei is er ook een sessie gehouden over de ICT-bekwaamheden. Het verslag daarvan vind je hieronder.

Punten die ik erg belangrijk vond zijn:

  1. aandacht voor de pedagogische competentie
  2. aandacht voor de lerarenopleiding

In de set komt nog steeds niet goed naar voren dat leraren ook kennis moeten hebben van mediapedagogiek (zoals ik het maar even noem). Dit houdt in dat leraren kennis moeten hebben van hoe leerlingen online opgroeien en wat daar de voor- en nadelen van zijn.

De lerarenopleidingen basisonderwijs zijn naar mijn idee bij deze set nog te weinig betrokken. Ik hoor in ieder geval nog weinig van het LOBO. Ook moet deze set bekend zijn en doorleefd worden door de lerarenopleiders zelf. Dus een koppeling met VELON en de kennisbasis voor lerarenopleiders lijkt me ook zeer gewenst.

Verslag Werksessie Ict Bekwaamheid 150512-1