Net gelezen bij Pierre Gorissen dat nu Nederland helemaal scherp in beeld is gebracht bij Google Earth. Dit geeft mooie mogelijkheden voor het onderwijs. Je kunt nu je eigen plaats als uitgangspunt nemen om te leren kaartlezen (of kaartvaardigheden opdoen). Aangezien ook Google Maps Nederland ook helemaal helder laat zien, kun je mooi wisselen tussen de luchtfoto’s en de “gewone” kaartweergave.
Het onderwijs wordt zo steeds mooier.