Op Hogeschool Domstad zijn we druk bezig met het invoeren van het nieuwe programma. Dit programma is het resultaat van verschillende ontwikkelingen. Een paar belangrijke ontwikkelingen op een rijtje:

 • De wet BIO. BIO staat voor Beroepen In het Onderwijs. Waarin wordt aangegeven dat er 7 kerncompetenties zijn geformuleerd.
 • De Dublin-descriptoren waarmee het niveau van de Bachelors (waaronder de Pabo) valt worden gedefinieerd.
 • Koersen op meesterschap waarin de ontwerpcriteria voor het opleiden op een rijtje worden gezet

Aan ons om hiervan een mooi programma te brouwen. We zijn hier al aardig mee op weg moet ik zeggen. Het eerste jaar is ontwikkeld en wordt volgend jaar bijgesteld. Het derde jaar heeft een pilotfase doorstaan en wordt volgend jaar ook bijgesteld. Het tweede gaat volgend jaar ook helemaal over naar het nieuwe programma en het vierde jaar gaat verder met de pilotgroep uit het derde.

Voor wat betreft ICT vind ik zelf dat we het programma nog aardig kunnen bijstellen. Het programma zoals we dat in het eerste jaar hebben gedraaid leek toch nog veel op het oude programma. Dit had verschillende oorzaken denk ik waarvan de belangrijkste de onbekendheid voor mij was met het competentiegericht opleiden in de praktijk.

Een belangrijke verschuiving in het programma vond plaats in de verhouding tussen theorie en praktijk, vond ik. Deze verschuiving wordt vooral veroorzaakt door een andere manier van toetsing. Bestond het oude programma nog uit het maken van verslagen, het geven van presentaties, het doen van stageopdrachten en afleggen van tentamens. In het nieuwe programma toetsen we in de eerste twee fasen door middel van kennistoetsen, casustoetsen en portfolio’s.

In de kennistoets laat de student zien of hij de theorie van de verschillende vak- (of leergebieden) beheerst. In de casustoets past hij deze kennis toe in een voorgekookte praktijksetting. In het portfolio koppelt de student zijn praktijkervaringen aan de SBL-competenties. Verder bestaat het portfolio nog uit een reflectie (eerste fase) en onderzoeksverslag (tweede fase) waarin de student zijn zelfsturend vermogen aantoont. Ook is een 360-gradenfeedbackformulier opgenomen.

Zoals gezegd wil ik het programma voor volgend jaar bijstellen. Zo wil ik ICT een prominentere rol geven in de kennistoetsen. Voor de duidelijkheid: als je het over ICT op de Pabo hebt dan onderscheid ik 3 soorten ICT: ICT-vaardigheden, Opleidingsvaardigheden en ICT-competenties.

ICT-vaardigheden zijn het kunnen gebruiken van de computer (bijvoorbeeld het kunnen werken met Office-programma’s, Internet en e-mail). Bij opleidingsvaardigheden gaat het om het kunnen gebruiken van de elektronische leeromgeving (Natschool in ons geval), de portal, de opleidingsmail, het cijferprogramma, Sherpa-pro, kortom alle programma’s die de student nodig heeft om het studieprogramma te doorlopen.

De ICT-competenties zijn de specifieke invulling van de SBL-competenties voor ICT. Deze zijn dus verdeeld in 7 competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch, samenwerken met collega’s, samenwerken met de omgeving en reflectie.

Als ik het heb over ICT binnen de kennistoetsen dan gaat het over ICT-competenties binnen de kennistoetsen. Mijn vraag is dus: welke literatuur zou ik kunnen gebruiken om de ICT-competenties binnen de kennistoetsen te toetsen? Om een idee te krijgen welke onderwerpen aan bod kunnen komen hieronder een opsomming van onderwerpen die belangrijk zijn (afgeleid van de ICT-competenties):

 • Digitale leeromgevingen
 • Digitale leefwereld kinderen
 • Observatie en handelingsplannen/ leerlingvolgsystemen
 • ICT-vaardigheden en leerlijnen
 • Educatieve software
 • Vakgebieden en ICT
 • Actualiteit
 • Onderwijsmodellen en ICT
 • Verschillen tussen leerlingen
 • Veilig computeren
 • Mediawijsheid
 • ICT en klassenmanagement
 • Gezond computeren
 • Samenwerken en ICT
 • Feedback en ICT
 • Literatuur en ICT
 • Communicatie derden en ICT
 • Reflecteren en ICT

Het standaardboek tot nu toe is het boek Basisboek ICT-didactiek van John Bronkhorst. Tot nu toe zag ik echter nog geen mogelijkheid dit in het programma op te nemen. Nu zal ik de onderwerpen hieruit expliciet in het eerste jaar behandelen en toetsen. Het gaat daarbij vooral om de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4.

Wie kent nog meer van dit soort bronnen (Nederlandstalig of Engels)? Ik hoor graag welke bronnen jullie vinden dat studenten echt niet mogen missen.