Het jaar is weer begonnen schreef ik in het vorige bericht. Daar ging ik vooral in op de technische aspecten waarmee de studenten te maken krijgen als ze gaan studeren op de Domstad. Als Centrum voor ICT-Educatie onderscheiden we een aantal aspecten van ICT waarmee de studenten te maken krijgen: Domstadvaardigheden, ICT-vaardigheden en ICT-competenties.

Domstadvaardigheden zijn alle vaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken van de voorzieningen op de Domstad. Dit betekent zoals in de vorige post al aangegeven: kunnen inloggen op het Netwerk, gebruik maken van de e-mail van de Domstad, leren omgaan met de portal, de ELO, het cijferadministratieprogramma, Sherpa-pro, Surfspot en Teleblik.

Bij ICT-vaardigheden gaat het om de algemene DRO-vaardigheden: werken met WORD, PowerPoint, Excel, de Verkenner, Internet en e-mail. Voor de meeste studenten leveren deze vaardigheden geen problemen meer op. Voor een kleine groep student boden we workshops aan. In het nieuwe programma zijn deze workshops voorlopig vervallen. Erg jammer denk ik omdat opstartproblemen hiermee voorkomen worden.

Belangrijkste vinden wij zijn de ICT-competenties. Hierbij gaat het erom dat studenten leren op welke manier ze ICT in de basisschool voor hun onderwijs kunnen inzetten. Dit jaar gaan we daarbij gebruik maken van de Pabo-tool. Deze tool is eind september klaar en geeft een overzicht van wat een Pabo-student zou moeten kunnen op het gebied van ICT. De ICT-competenties zijn net zoals de SBL-competenties verdeeld over zeven deelgebieden: Interpersoonlijk, Pedagogisch, Vakinhoudelijk en didactisch, Organisatorisch, Samenwerken met collega’s, Samenwerken met de omgeving en Reflectie.

In de eerste twee fasen (majorfase) gebruiken we de Pabo-tool om studenten zicht te geven op de breedte van het gebruik van ICT. De studenten werken in thema’s en leerarrangementen aan verschillende voorgeschreven (ICT-)competenties. In de laatste twee fasen (minorfase) gebruikt de student de tool om te kiezen waarin hij/ zij zich verder wil verdiepen. Centraal staat de Cyclus van Kolb (bij ons vertaalt in: het stellen van een leervraag naar aanleiding van een ervaring, het zoeken van passende theorie, het toepassen van deze theorie in de praktijk en tenslotte hierop reflecteren).

Het woord ICT-competenties kan tot verwarring leiden, heb ik deze week gemerkt. Studenten denken dat het extra competenties zijn en collega’s denken dat we ons boekje te buiten gaan door extra competenties te formuleren. Ik vind het nog steeds een prima term maar zal richting collega’s en studenten waarschijnlijk spreken over specifieke vakcriteria vanuit ICT. Ik vind dit de plek van ICT niet helemaal recht doen (het zou vakoverstijgend moeten werken) maar geeft wel duidelijk weer dat het de specifieke invulling vanuit ICT is voor de algemene competenties zoals elk vak (of leergebied) die heeft geformuleerd. Als iemand nog een betere formulering weet, hoor ik het graag.