Dit jaar gaan we echt aan de slag met het ICT-lab. Vorig jaar was het jaar van de voorbereidingen. Dit jaar moet het jaar worden van de voorbereidingen. Het ICT-lab is de plek waar wij (Expertisecentrum ICT-Educatie) kunnen experimenteren met (voor ons) nieuwe ontwikkelingen. Om hiermee aan de slag te kunnen hebben we speciaal computers ingericht die zoveel mogelijk aan onze wensen voldoen. Als ik zeg wij, dan bedoel ik dat wij (Centrum voor ICT-Educatie) onze wensen hebben opgegeven en dat de afdeling Middelen Diensten het image heeft gebouwd. Speciale dank gaat daarbij uit naar Ludger Maas en Manu Brakel.

In het onderstaande screenshot is een overzicht van alle programma’s die op de computer staan. Het bijzondere van de inrichting (vind ik) is dat in principe niets is dichtgezet. Moet je op de gewone netwerkcomputers vragen of iets open gezet kan worden (een tijd geleden was dit bijvoorbeeld streaming video) hier kun je alles zelf instellen en zal pas na verloop van tijd besloten worden om zaken dicht te zetten.

De onderwerpen waarmee we als eerste aan de slag gaan is digitale video. Op de opleiding zetten we dit in als middel om te reflecteren (Video-Interactiebegeleiding) en als verwerkingsmiddel (maken van bijvoorbeeld film). We zullen opnames maken in onze eigen lessen en dit verwerken. Daarmee hopen we ervaringen op te doen die we weer kunnen overdragen aan onze collega’s en studenten.
Elke (beschikbare) woensdagmiddag hebben we tijd gereserveerd voor het ICT-lab. Aan het eind van het jaar jopen we de eerste resultaten te kunnen publiceren. Dit zullen we doen via de weblog van het ExperiseCentrum ICT-Educatie.