Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in oktober, 2007

Van 12 tot en met 16 november is de tweede geoweek. Over de Geoweek schrijven ze op de website het volgende:

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) heeft samen met een veertigtal organisaties de GeoWeek opgezet om binnen het vak aardrijkskunde praktisch aan te sluiten bij de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen en één van de grootste groeibranches wereldwijd: geo-informatie.
Hiermee wil het KNAG dit belangrijke en innovatieve component van het vak aardrijkskunde in de leefomgeving van de leerling zichtbaar maken. Door leerlingen gebruik te laten maken van nieuwe technieken, zoals gps en gis, zelf te laten werken met de nieuwste computerinnovaties en zichtbaar te maken welke beroepsmogelijkheden er in deze sector zijn, wil het KNAG hiermee docenten aardrijkskunde extra ondersteunen.

Voor Zwijsen heb ik in het kader van de Geoweek een spionnenopdracht gemaakt. Over deze opdracht schrijft Zwijsen op de geoweekwebsite het volgende:

De aardrijkskundemethode Land in Zicht is dringend op zoek naar aspirant-spionnen met geo-talent. Tijdens de GeoWeek 2007 kunnen alle basisscholen aan deze unieke actie deelnemen. Deze leerlingspionnen gaan aan de slag met een ultrageheime opdracht, waarbij ze ondermeer met geo-informatie van Google Earth en GIS moeten werken. Alle deelnemers aan de spionnenmissie ontvangen aan het eind van de GeoWeek een felbegeerd spionnendiploma. In totaal 25 deelnemende klassen maken bovendien kans op een exclusieve spionnenuitrusting. En alsof dat nog niet genoeg is, zullen de Hoofdprijswinnaars op een geheime missie gestuurd worden. Spannend! Ga naar de website van Zwijsen en schrijf je snel in!

In de spionnenopdracht gaan leerlingen aan de slag met Google Earth. Het is de bedoeling dat ze puzzels oplossen waarmee ze wachtwoorden verzamelen, hun spionnenuitrusting verzamelen en een grote crimineel inrekenen. Opgeven voor deze wedstrijd kon tot 15 oktober. Het was erg leuk om de opdracht te maken. Ik ben benieuwd wat de leerlingen er van vinden.

Voor het volgende thema bij ons op de opleiding ben ik me aan het verdiepen in de invloed die ICT heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen. In eerste instantie ben ik bezig met het zoeken van relevante literatuur. Er zijn al een paar mooie bronnen die ik heb gevonden. Hieronder de bronnen op een rijtje:

Ik ben benieuwd of anderen ook nog van dit soort bronnen kennen. Bedoeling is dat studenten een beeld krijgen wat de impact is op de ontwikkeling van kinderen door ICT.

Vandaag een bijzondere ontdekking gedaan in Google Earth. Klokhuis had al een tijdje filmpjes op YouTube staan. Nu is er in Lagen een optie Klokhuisfilmpjes bijgekomen. Heel handig. Nog een goede reden om met Google Earth te gaan werken.

klokhuisfilmpjes

Deze zomer hebben we als WikiKids de WikiKids Zomerwedstrijd georganiseerd. Nu hebben we de winnende foto’s geselecteerd. Deze zijn te vinden op deze pagina.

De winnende foto zie je hieronder± een gondel in Venetië. Binnenkort zullen de prijzen worden uitgereikt.

De nieuwsbrief van Paboweb staat deze keer helemaal in het teken van het project Samen deskundiger met de Pabo. In de nieuwsbrief staat onder andere te lezen dat:

Uitgangspunten van het traject zijn:

  • De aansluiting bij lopende activiteiten van Kennisnet ICT op School op dit terrein;
  • Aansluiten bij samenwerkingverbanden die er al zijn tussen scholen (c.q. besturen) voor PO onderling of samenwerkingsverbanden die er tussen pabo”s onderling zijn en met name die samenwerkingsverbanden tussen beide doelgroepen van Pabo’s en PO;
  • Gebruik maken van al bestaande expertise op dit gebied niet als de oplossing maar als leerobject om zo nodig verder op door te bouwen.

Binnen onze hogeschool sluit het project Samen Deskundiger bijvoorbeeld mooi aan wat we doen op de basisschool De Klimop in Nieuwegein. De school is druk bezig met een verandersproces waarbij wij hen ondersteunen. De leekrachten en begeleiders houden hiervan een weblog bij. De kinderen nu ook: De Kleine Klimop.

Onderstaande bericht stond vorige week op onze portal over een van onze studenten. Ik neem het hier graag over:

Brechje heeft met haar meesterstuk de Onderwijstoptalentprijs 2007 gewonnen voor de categorie Primair Onderwijs in Nederland.
Het meesterstuk luidt: “Ik krijg je nog wel”, of hoe lossen we het anders op.

Het juryrapport is lovend over haar meesterstuk: “Het onderwerp ‘mediation’ sluit uitstekend aan bij de toenemende behoefte van leraren en leerlingen aan vaardigheden, hulpmiddelen en interventies op het gebied van respectvol omgaan met elkaar en het creëren van een veilig pedagogisch klimaat.

Naast de grote waardering voor Brechje, danken wij Josje van der Laan (scriptiebegeleider) en Willy van Dijk (directeur basisschool, nu opleidingscoördinator KPOA) voor de inhoudelijke begeleiding. Brechje won 1000 Euro en een mooi kunstwerk. Inmiddels stromen de felicitaties binnen, zelfs van de burgemeester!


Grotere kaart weergeven

Na een aantal maanden hard werken staat de Pabotool nu online. Bedoeling van de Pabotool is dat Pabo-studenten hun ICT-competenties in beeld kunnen brengen. De Pabotool is hier te vinden.

Als je bent ingelogd op de Pabotool dan doe je als eerste een nulmeting van je eigen competenties. Je doorloopt alle ICT-competenties. Die ICT-competenties zijn afgeleid van de SBL-competenties: Interpersoonlijk, Pedagogisch, Vakinhoudelijk en didactisch, Organisatorisch, Samenwerken met collega’s, Samenwerken met de omgeving en Reflectie.

Op twee niveaus zijn de ICT-competenties geformuleerd: Propedeuseniveau en Startbekwaamniveau. Hiervoor is gekozen omdat dit de twee “wettelijke” niveaus zijn die zijn vastgelegd.
Aan het begin van het jaar leggen de studenten hun beginniveau vast. Studenten vullen het aan het eind van het jaar nog een keer in. Zo kunnen ze zien hoeveel ze vooruit zijn gegaan.

Bij ons op de opleiding zullen we het in de eerste twee fasen vooral inzetten om het kader van ICT in het onderwijs duidelijk te maken. In de laatste twee fasen gebruiken de studenten het als instrument om meer grip te krijgen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van ICT in het onderwijs.

Naast de ICT-competenties zijn er handreikingen opgenomen. Hier ben ik zelf de laatste maand druk mee bezig geweest. Het was erg leuk om te doen. Elke handreiking geeft een nadere uitleg over de behandelde ICT-competentie. Elke handreiking is opgebouwd uit een korte inleiding, uitgebreidere uitleg en tenslotte theoretische onderbouwing en verwijzingen.

Ik ben erg benieuwd hoe de studenten hier zelf tegenaan kijken. Binnenkort heb ik de ervaring en kan ik er over berichten.

Vandaag ben ik gestart met de weblog die ik bijhoud voor de SURF Onderwijsdagen 2007. De weblog kun je hier vinden. Dit jaar binnen de Surfgroepen.

Ik ben erg benieuwd hoe het gaat lopen. Input en deelname van anderen is hartelijk welkom. Voor ideeën sta ik altijd open. De tag die ik zal gebruiken bij de berichten is owd2007.

Naar aanleiding van het bericht van Willem Karssenberg over de verschillende tools
die gebruikt zijn op Picnic
, ben ik ook nog eens gaan kijken naar de mogelijkheden voor de SURF-onderwijsdagen. Vandaag eens gekeken naar Twitter en Gabcast. Wat betreft Twitter heb ik me eerst nog maar beperkt tot Gtalk. Ik zag het nog niet echt zitten om dit via mijn mobiel te doen. Hieronder het eerste resultaat wat betreft Gabcast. Ben benieuwd hoe we het kunnen gaan gebruiken tijdens de SURF-onderwijsdagen.

    follow me on Twitter