Dat was de ondertitel van de bijeenkomst die we gaven aan de vierdejaars studenten van Hogeschool Domstad. Dit naar aanleiding van een radio-uitzending waarin een radiopresentator een beller in de uitzending direct had opgezocht via Hyves.
De vierdejaars studenten moet in het vierde jaar onder andere zeven leervragen maken. Bij één van die leervragen moeten ze ICT toepassen. In de komende weken lopen we daarom de verschillende ICT-competenties met hen langs. Deze keer stonden competentie 1 en 2 centraal.

We hebben je gehyved
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: domstad” “hogeschool)

Verder willen we in een paar bijeenkomsten studenten een presentatie laten geven over een bepaalde trend die belangrijk is voor het onderwijs. Deze zijn bedoeld als verkenningen over de verschillende onderwerpen. De trends die we hebben aangeboden zijn:

  • Serious Games
  • Web 2.0/ social software
  • Beeldcultuur (foto en video)
  • 21ste eeuw leren / nieuwe generatie leerlingen
  • Digitale identiteit
  • Mobile learning
  • Eigen trend

Wat ik zelf wel aardig vind is dat we (mijn collega Sijmen Cozijnsen en ikzelf) een leuk model (zie slide 18) hebben gepresenteerd aan de studenten waarmee ze voor een bepaalde verwerkingsvorm kunnen kiezen. We hebben we nog niet echt een naam voor bedacht (werkvormenschema? presentatieschema?) maar zijn erg benieuwd of studenten hiermee uit de voeten kunnen.

In de bijeenkomst zelf zijn we ingegaan op de digitale leefwereld van de leerlingen. en regels en afspraken die je kunt maken op school over internetgebruik. Bronnen die we hierbij hebben betrokken zijn de weblog van Mijn Kind online en een internetprotocol dat via de Scholenlijst langs kwam.

De meeste studenten weten trouwens prima hoe ze hun eigen profiel op hyves kunnen afschermen van anderen.