Vanaf deze week zijn alle webjes ook te vinden op WikiKids. Het is een waardevolle aanvulling om bij een artikel op WikiKids direct een verwijzing te hebben naar de webjes zoals die door Jack Nowee zijn gemaakt. Zo wordt informatie voor leerlingen nog makkelijker.

Bijvoorbeeld aan het artikel over Sinterklaas zijn een doepad, kiespad, webpad en webpuzzel toegevoegd.