Onderstaand persbericht ontving ik van Margreet van den Berg. Het persbericht is opgesteld door SURFfoundation.

Waarom is dat nodig?
Uit onderzoek1 is gebleken dat 16,5% van de eerstejaars studenten in het Hoger Onderwijs een functiebeperking2 heeft. 50% van deze studenten ondervindt belemmeringen in het onderwijs.

Een aantal van deze belemmeringen is door middel van het gebruik van ICT3 weg te nemen, aan de andere kant kan het gebruik van ontoegankelijke ICT-middelen het aantal belemmeringen doen toenemen. Een ICT-hulpmiddel inzetten heeft geen zin wanneer het materiaal zelf niet toegankelijk is.

Het ondervinden van belemmeringen kan ervoor zorgen dat studenten met een functiebeperking 2x eerder afhaken bij een studie dan studenten zonder functiebeperking. Het is dus van groot belang om zoveel mogelijk van de obstakels uit de weg te halen. Van belang hierbij is te weten dat goed toegankelijk materiaal niet alleen ten goede komt aan studenten met een functiebeperking, maar ook nuttig is voor alle (aankomende) studenten/ medewerkers.

Binnen Nederland en Europa zijn een aantal initiatieven in gang gezet om dit te bereiken. Het probleem is echter dat deze organisaties vaak slechts een deel van het probleem kunnen aanpakken. Een andere moeilijkheid is dat de mensen die tegen de ontoegankelijkheid aanlopen niet de technische kennis hebben om dit probleem aan te pakken; en de mensen die wel de technische kennis hebben missen juist de ervaring met de toegankelijkheidsproblemen in de praktijk. Binnen de instellingen voor hoger onderwijs is ook vaak onduidelijkheid wie voor welk deel van de ondersteuning verantwoordelijk is en wie wat kan oplossen.

Wat is het doel?
Het doel van deze Special Interest Group (SIG) is om ICT-medewerkers, decanen, beleidsmedewerkers en experts uit het veld in contact te brengen met elkaar om gezamenlijk tot praktische oplossingen te komen op het gebied van digitale toegankelijkheid en ICT hulpmiddelen.

Wie nemen dit initiatief?
SURFfoundation (www,surffoundation.nl) en handicap + studie (www.handicap-studie.nl) slaan de handen in een voor deze SIG. SURFfoundation vanuit haar achtergrond als initiator van innovatie in hoger onderwijs en onderzoek; handicap + studie vanuit hun expertise op het gebied van studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.

Wat kan ik doen?
Wil je je inzetten voor dit onderwerp of wil je op de hoogte blijven van deze SIG, kijk dan voor meer informatie op de sites van SURFfoundation en handicap + studie