Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged ALBO

Het afgelopen half jaar heb ik onze ALBO-studenten begeleid bij het doen van actieonderzoek. Dit was de eerste keer dat ik actieonderzoek begeleidde en dat is me goed bevallen. We zijn uitgegaan van het boek dat Petra Ponte hierover schreef Onderwijs van eigen makelij. Een duidelijk boek voor opleiders die actieonderzoek begeleiden. De resultaten van het actieonderzoek zijn te lezen op de blog onderzoekdomstad.blogspot.com.
In deze post evalueer ik het verloop van het actieonderzoek. Dit heb ik gedaan aan de hand van een enquete onder de studenten.

De studenten zijn redelijk positief over het verlopen van het actieonderzoek. Voor een eerste keer vind ik dat we het zelf ook niet slecht gedaan hebben. Een paar punten die ik, als ik weer actieonderzoek zou begeleiden bij eerstejaars, zeker zal meenemen zijn:

 • concreet voorbeeld gebruiken waarmee elke stap in het proces verduidelijkt wordt
 • studenten video-opname laten maken van eigen handelen en dat als uitgangspunt nemen van start actieonderzoek
 • concreet stappenplan voor casestudy geven zodat studenten weten waar ze aan toe zijn.

De punten die ik hier boven noem wijken wel af van de stappen zoals Ponte die beschrijft. Ponte gaat bij de uitwerking van het actieonderzoek er van uit dat redelijk ervaren leraren het uitvoeren. Bij het uitvoeren met (eerstejaars) studenten moet je rekening houden met:

 • het feit dat ze nog geen uitgebreid beeld hebben van zichzelf als leraar en je ze moet helpen bij het zoeken naar woorden om hun (voorlopige) visie op onderwijs te formuleren
 • het feit dat ze afhankelijk zijn van zowel de opleiding (eisen aan eindproduct) als van de werkplek

Tot slot: in eerste instantie hadden de studenten nogal de neiging om richting ontwerpgericht onderzoek te gaan omdat ze zich vooral richtten op het ontwerpen van lessen. Door het bestuderen van een video-opname van zichzelf in de praktijk zou dit voorkomen kunnen worden.

Sinds een paar weken houd ik ook een weblog bij over het actieonderzoek dat de eerstejaars ALBO-studenten van Hogeschool Domstad aangeboden krijgen. De weblog is te vinden op onderzoeksdomstad.blogspot.com. De weblog is in eerste instantie bedoeld voor mentoren van de studenten. Deze mentoren hebben namelijk nog niet eerder studenten begeleid die met actieonderzoek bezig zijn.
Actieonderzoek is het tweede type onderzoek dat de ALBO-studenten nu uitvoeren op Hogeschool Domstad. Het eerste onderzoek richtte zich op de schoolontwikkeling van de academische basisscholen, waar de studenten stage lopen.
Ik begeleid dit onderzoek op Hogeschool Domstad. We maken daarbij gebruik van het boek Onderwijs van eigen makelij dat is geschreven door Petra Ponte.
Zelf was ik al bezig met onderzoek binnen het lectoraat Kantelende Kennis en begeleid ik studenten in het vierde jaar bij collectief praktijkonderzoek. Maar actieonderzoek is nog nieuw voor ons als hogeschool en ik ben dus ook erg benieuwd hoe studenten het zullen ervaren.

Maandag 21 september ben ik samen met twee studenten van onze Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs (ALBO) naar de Studium Generale bijeenkomst geweest in het kader van de sessies Plug In.
We willen de studenten van dit traject aan Hogeschool Domstad extra uitdaging bieden en het gezamenlijk bezoeken van Studium Generale is daar een onderdeel van.
Deze keer was Davied van Berlo de spreker die het had over Ambtenaar 2.0. Hij is gestart met de Ning-communitie over ambtenaar2.0.
Ik vond het aardig om te horen dat ook binen de ambtenarij nagedacht wordt over de mogelijke inzet van web 2.0 toepassingen. De beste uitspraak van deze avond vond ik dat Davied aangaf dat met het web 1.0 informatie online kwam en met web 2.0 dat mensen online kwamen. Het feit dat informatie beschikbaar is, is natuurlijk al een hele verandering. Het feit dat mensen online komen is misschien nog wel een grotere verandering.
Social media kan binnen de overheid op verschillende manieren worden ingezet. De overheid zelf kan het inzetten om de verschillende clubjes binnen de overheid met elkaar te verbinden (en dat zijn er nog al wat). En ambtenaren kunnen social media inzetten om ideeën van burgers te genereren waarmee de ambtenaar zelf verder kan gaan.
Van Berlo noemde ook een aantal interessante sites die ik nog niet kende: www.petities.nl als je iets op de kaart wilt krijgen bij de overheid en battleofconcepts.nl waarmee je het bedrijfsleven aan goede ideeën kunt helpen.

In de discussie na afloop was ik onder andere benieuwd hoe open je als overheid kunt zijn in het kader van web2.0. Ook was ik benieuwd of de overheid ook richtlijnen heeft opgesteld voor gedrag van ambtenaren online. Deze handreikingen geven daar antwoord op.

Al met al was een deel van wat Davied van Berlo vertelde mij al wel bekend. Vond het vooral interessant om te horen hoe het vanuit de ambtenarij bekeken werd.

Voor de ALBO-studenten is het hiermee nog niet afgelopen. Zij mogen over een paar weken hun ervaringen delen met de medestudenten. In de komende weken zullen die met andere collega’s de andere sessies bezoeken.

Voor iedereen die er niet bij kon zijn: de lezingen zijn opgenomen en hier te vinden.

Maandag 7 september was de eerste Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Dit jaar probeer ik de sessies te volgen van Plug In. Plug In kijkt naar het gebruik van Social Media.

De eerste bijeenkomst werd gehouden door David B Nieborg die de rol van social media in kaart bracht binnen de campagne van Barack Husain Obama. Zijn presentatie was getiteld: tussen hoop en hype.
17-09-2009

Nieborg begon zijn presentatie met de stelling dat zonder nieuwe media Obama geen president geweest zou zijn. Een stelling, zoals hij zelf al aangaf, onmogelijk is om te onderzoeken natuurlijk. Maar het is niemand ontgaan hoe zeer social media een rol speelde in de campagne.

Het gebruik van media is binnen de politiek niets nieuws. Eerst via de radio en daarna via de televisie proberen presidentskandidaten het volk voor zich te winnen. De rol die internet en social media hierin speelt is belangrijk. Nieborg geeft aan dat de televisie het nog altijd wint van internet maar dat social media Obama hebben geholpen om groot te worden. Door via social media netwerken op te opbouwen die geld ophalen bijvoorbeeld zodat televisietijd gekocht kon worden. En social media geeft de mogelijkheid mensen te mobiliseren om anderen aan te sporen te gaan stemmen (op de juiste kandidaat).

Cijfers zeggen in dit geval misschien nog weer meer. Op mybarackobama.com zijn zo’n 400.000 blogposts verschenen en zijn 30.000 subgroepjes geformeerd. Obama haalde 500 miljoen dollar op. drievierde daarvan haalde hij via e-mail binnen.
Nieborg raadde het boek Convergence culture aan van Henty Jenkins. Belangrijke kenmerken van deze tijd:

 • Informatie is beschikbaar via verschillende dragers
 • Kennis wordt makkelijk gedeeld (collective intelligence)
 • Mensen willen graag een bijdrage leveren: participatiecultuur (communities)
 • De fancultuur is van invloed op de politieke cultuur
 • Online en offline gaan steeds meer samen en vullen elkaar aan
 • Prive en publiek gaan samen

De hele sessie werd ook live gestreamd en opgenomen. Als je er dus niet bij kunt zijn dan kun je het altijd nog gemakkelijk terugkijken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Mediasite.

Volgende week gaan ook een paar studenten van onze Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs (ALBO) mee naar de sessie van Plug In. Lijkt me leuk om met hen na afloop te praten over de invloed van social media op zichzelf en het onderwijs. Wordt vervolgd.

Vorig jaar is Hogeschool Utrecht en de universiteit Utrecht begonnen met een universtaire Pabo. Het blijkt dat hiervan alweer een kwart is gestopt, las ik in de Trouw:

Theo Wubbels, initiatiefnemer van de universitaire pabo, zegt in de krant dat de strenge selectie van studenten niet afdoende is geweest. De meeste afvallers zijn overgestapt naar de reguliere pabo op hbo-niveau. “Blijkbaar staat het universitaire niveau hun niet aan”, zegt Wubbels. “Die mensen had ik er graag van tevoren uitgehaald.”

Wubbels denkt dat de studenten meer praktijkvakken hadden verwacht en erkent dat de eerste cursus ‘misschien ook wel te theoretisch’ was. Toch is hij niet ontevreden met het aantal afvallers. Hij wijst erop dat het bij universitaire studies ‘gebruikelijk’ is dat ongeveer 35 procent van de studenten na het eerste jaar stopt. “We zitten dus nog goed, met ‘maar’ 22 procent.”

Aangezien we op Hogeschool Domstad ook bezig zijn met een universitaire variant is het goed om te kijken waardoor zoveel studenten bij de Hogeschool Utrecht afhaken op deze variant. Stof tot nadenken weer.

Volgend jaar start Hogeschool Domstad met een Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs. In dat kader maken we volgende week een promotietour langs middelbare scholen.

Aankomende studenten ontvangen deze folder

090415 VWOnly Brochure 090415 VWOnly Brochure gerarddummer Brochure van de Academische lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Domstad.

Meer informatie voor hen is te vinden op deze website.

Meer informatie ook te vinden op de website van Hogeschool Domstad.