Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in 2012

Als ik met een onderwerp bezig ben, zoals nu rekenen, dan heb ik altijd de neiging verder te denken dan nodig is. Ik ben me aan het verdiepen in de rekendidactiek van de basisschool. Een van de dingen die kinderen moeten leren is het koppelen van aantallen aan cijfersymbolen. Het aantal twee schrijf je als cijfer als 2. Voor ons zo logisch als wat. Maar voor kinderen dus iets wat ze moeten leren. Dit symbool is in de loop der tijd ontstaan lees ik in dit Wikipedia-artikel.
Naar mijn idee had het dus net zo goed zich anders kunnen ontwikkelen. Hieronder mijn variant van de cijfers nul tot en met negen.

Korte toelichting op de gekozen symbolen. De nul is voorgesteld als een gat: niets. Komt toevallig overeen met het huidige symbool voor de nul. De één is een stip of punt. De twee is een liggende lijn die twee punten met elkaar verbindt. De drie is een driehoek. De vier een vierkant. De vijf is een huisje dat bestaat uit vijf hoeken. De zes is een ster (twee driehoeken door elkaar). De zeven is afgeleid van de zevenarmige kandelaar. De acht kun je zien als een soort octopus. De negen zijn drie driehoeken in elkaar geschoven.
Ook deze symbolen zijn natuurlijk arbitrair maar hebben naar mijn idee meer relatie met het cijfer dan de huidige cijfersymbolen.

Wat moet je hier nu mee? Het deed me zelf denken aan het Land van Oct dat ik op de Pabo leerde kennen. Dat was bedoeld om je bewust te maken van het tientallig stelsel en het optellen en aftrekken over het tiental. Zo zou deze nieuwe cijfersymbolen misschien bruikbaar kunnen zijn om je bewust te maken van het feit dat onze cijfersymbolen voor kinderen eerst ook nog ondoorgrondelijk zijn.

Voel je trouwens de neiging om deze snel opgeschreven cijfersymbolen netjes uit te werken tot leesbare fonts? Dan zou je gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld deze website: Fontstruct. Hou me van harte aanbevolen.

De afgelopen week hebben studenten van de minor Kunst en Cultuur van Hogeschool Utrecht hun uitwerking van de mediawijsheidsopdracht met onder andere Digital Arts gepresenteerd. Ik schreef daar eerder al over. Ik ben erg tevreden over de resultaten. Studenten hebben laten zien dat ze hebben nagedacht hoe ze nieuwe kunstvormen in het onderwijs zouden kunnen integreren. Opdracht was ook om met een nieuw presentatiemiddel aan de slag te gaan. Veel studenten hebben gekozen voor prezi. Hieronder zie je daar een aantal voorbeelden van. Een student heeft gekozen voor ZooBurst, een programma waarmee je 3D pop-up boeken kunt maken. En een student heeft het programma Voicethread gebruikt, het programma waarmee je presentaties kunt maken waar je teksten bij inspreekt. Een van de studenten, Jelle Dijkstra, liet naast zijn prezipresentatie ook nog zien dat hij actief is op Soundcloud (zie hieronder bij zijn presentatie) waar hij eigen gemaakt werk heeft staan.

Ik vond het inspirerend om de studenten te mogen begeleiden bij deze minor. Ze hebben mooie producten gemaakt en nieuwe inzichten opgedaan. Ben benieuwd of het volgend jaar ook weer mogelijk is.

Boeken bestaan inmiddels vijftig jaar. Tijd voor een overzichtsartikel met speciale aandacht voor boeken in het onderwijs. Waarom gebruiken nog niet alle leraren vanzelfsprekend boeken? En hoe kan hier verandering in komen? In dit artikel komt het allemaal aan bod. Plus een verklarende woordenlijst waarin je te weten komt wat het verschil is tussen bookies en nookies.

Boeken in de Wereld Om Ons Heen

Vanaf 2009 schrijf ik voor JSW elke maand een artikel over ICT in het onderwijs. Er zijn ondertussen zo’n 165 onderwerpen langsgekomen. Een vast onderdeel van het artikel is een idee voor een workshop. Inmiddels heb ik meer dan 30 lesideeën voor JSW uitgewerkt. De meeste zijn gebaseerd op ideeën die ik links en rechts tegenkom.
Het laatste lesidee gaat over het maken van een Motion Graphic Video. Kortweg: een bewegende infographic/ afbeelding. Daar heb ik nog geen leraar mee aan het werk gezien maar heeft volgens mij wel potentie. Inforgraphics worden veel gebruikt in de reclame. Een site waar je veel voorbeelden vindt is Videoinfographics.com. Een voorbeeld van de site heb ik hieronder opgenomen.Deze motion graphic video’s worden gemaakt met geavanceerde animatieprogramma’s zoals Adobe’s AfterEffect. Voor het basisonderwijs iets te ver gegrepen, denk ik. Maar met een programma zoals PowerPoint of Keynote in combinatie met Windows MovieMaker of iMovie kun je ook al een eindje komen. Hieronder heb ik twee eenvoudige voorbeelden opgenomen die ik zelf gemaakt heb. Om de voorbeelden zo te krijgen heb ik eerst een animatie in PowerPoint gemaakt. Daarna heb ik de diapresentatie opgenomen met een screencastprogramma. Hiervoor heb ik het gratis Debut gebruikt. Je kunt je video’s in veel geschikte formaten hiermee opslaan. Die video’s heb ik geïmporteerd in iMovie. Daar heb ik het geluid toegevoegd.Het zijn eenvoudige animaties. Volgens mij zijn er vast grotere creatievelingen die met behulp van deze eenvoudig toegankelijke middelen nog iets mooier kunnen maken.

Om mezelf te verdiepen in het handelingsgericht werken heb ik een samenvatting gemaakt van het boek: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam van Noëlle Pameijer, Tanja van Beukering en Sonja de Lange. De samenvatting van de eerste vier hoofdstukken heb ik een PowerPoint op Slideshare gezet.
Het is dus niet bedoeld als presentatie maar als samenvatting voor mijzelf. Ik heb daarom ook minder gelet op de hoeveelheid tekst op de dia’s.Dat schreef ik op Twitter over Project X in Haren en werd opgepikt door Muriel Warners die er een blogpost over schreef.

Muriel vroeg zich af of je terecht kon spreken over cyberpesten. Ze denkt van niet omdat zoals Muriel schrijft:

Bij het meisje uit Haren zie ik dat toch anders. Mensen reageerden en masse op haar uitnodiging, omdat ze wel zin hadden in een feestje. Een soort flashmob. Dat ging een eigen leven leiden, en had niets met haar te maken.

Ze geeft wel aan dat we voor Merthe waarschijnlijk wel rot zal zijn geweest en vroeg me of ik op haar post zou kunnen reageren. In deze post wil ik dat doen.

Je kunt je afvragen of dit inderdaad een vorm van cyberpesten was. Maar ik vind een definitiediscussie op zich niet zo interessant. Vooral omdat nieuwe vormen van pesten dan niet onder een bestaande definitie zou vallen. Met z’n allen naar iemands woning gaan op basis van een bericht op internet ook al wil diegene dat niet, lijkt me een vorm van pesten die je niet zou moeten willen.

Er zijn ook mensen die de nieuwe media of de oude media de schuld geven van Project X in Haren. Ik vind dat de oude en nieuwe media geen enkele blaam treft. Ook al vond ik de berichtgeving soms sensatiebelust. De enige die blaam treft zijn de sensatiezoekers en de relschoppers die naar Haren zijn toegegaan. De sensatiezoekers hebben, naar mijn mening, de relschoppers een podium gegeven waarop ze rotzooi konden trappen.

Wat ik het project X feest in Haren vooral vind, is het gebrek aan fatsoenlijk gedrag en gebrek aan fantasie. Iemand afstraffen op een foutje vind ik onfatsoenlijk. En het getuigt van weinig fantasie om te zeggen: we gaan met z’n allen naar haar huis. Ik vind dat als een verhaal zonder plot. Het gaat nergens over. Degene die project X heeft aangemaakt op Facebook had origineler, creatiever en fatsoenlijker kunnen zijn. Waarom bijvoorbeeld niet zeggen: we sturen haar allemaal een kaartje om haar te feliciteren: bedankt voor de uitnodiging maar ik kan helaas niet komen. Bijgesloten vind je 5 euro. Maak er een leuk feestje van.

Dat er mensen zijn die wel zo creatief zijn mag duidelijk worden uit het Project Clean X Haren.

Studenten van de minor Kunst en Cultuur van de Hogeschool Utrecht die ik mocht begeleiden hebben foto’s gemaakt met als thema Hallo Wereld! (het thema van de komende kinderboekenweek) De manier waarop de foto’s zijn gemaakt is geïnspireerd op de kunstenaar Jan von Holleben. Het zijn, vind ik, prachtige foto’s geworden. De foto’s heb ik gepubliceerd op een speciaal aangemaakt bord op Pinterest. De opdracht die ik de studenten de vorige keer heb gegeven is in deze vorige blogpost te vinden.
Ik ben enthousiast over deze opdracht omdat het echt uitnodigd tot een creatief proces. Voordat je de foto kunt maken moet je al over heel veel zaken hebben nagedacht met elkaar.

Van onze verslaggever – Utrecht

Uit het uitgelekte onderwijsverslag van 2011-2012 blijkt dat de onderwijsinspectie alle basisscholen als zeer zwak zal aanmerken die niet in staat zijn om 1:1 onderwijs vorm te kunnen geven. Met 1:1 doelt de inspectie op de constructie dat elke leerling over zijn eigen laptop of tablet kan beschikken. Scholen die dit niet voor elkaar krijgen, zullen automatisch het predicaat zeer zwak krijgen.

De inspectie geeft aan dat in het vorige onderwijsverslag (zie hier voor het rapport) een paar knelpunten duidelijk naar voren zijn gekomen: een grotere diversiteit aan leerlingen, problemen van leraren met complexe vaardigheden (zoals afstemmen van verwerkingsopdrachten, afstemmen van onderwijstijd, volgen en analyseren van de voortgang en bieden van planmatige zorg), matige vorderingen op gebied van zorg en begeleiding en het niet kunnen afstemmen van de instructie op de leerlingen.

De onderwijsinspectie concludeert dat alleen door een forse investering in de ICT-infrastructuur, digitaal leermateriaal en de deskundigheid van leraren deze probleempunten opgelost kunnen worden. Een inspecteur, die graag anoniem wil blijven, verwoord het als volgt:

“scholen hebben nu lang genoeg de tijd gekregen om na te denken over hoe ze onderwijs op maat kunnen verzorgen. ICT biedt hiervoor veel mogelijkheden. Zeker om tegemoet te kunnen komen aan de knelpunten die we hebben geformuleerd. Scholen die hier niet in willen investeren verdienen dan ook niet anders dan het predicaat zeer zwak.”

Met 1:1 scholen denkt de inspectie dat het afstemmen van de verwerkingsopdrachten, het afstemmen van de onderwijstijd, het volgen en analyseren van de voortgang en het bieden van planmatige zorg binnen handbereik ligt.

De anonieme inspecteur geeft aan dat de overheid hier gelden voor beschikbaar moet stellen. Doet de overheid dit niet dan zullen scholen van ouders moeten gaan eisen dat ze bijdragen aan de aanschaf van voldoende materiaal. “Linksom of rechtsom, zullen scholen 1:1 onderwijs moeten gaan vormgeven. Doen ze dit niet dan volgt automatisch het predicaat zeer zwak.”

De plannen van de onderwijsinspectie volgen op berichtgeving dat de minister van onderwijs papieren schoolboeken wil gaan verbieden omdat die gevaarlijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

Die vraag stelde ik me de afgelopen maanden omdat ik merkte dat ik op mijn privémail steeds meer berichten ongelezen weggooide. Hier volgen een paar tips die mij hebben geholpen.

Unsubscribe
De tip voor het afmelden van alle nieuwsbrieven die je ontvangt. In de loop van de tijd heb ik me voor verschillende diensten aangemeld (om uit te proberen of om langer mee te werken) en daar mijn e-mailadres achter moeten laten. Al die aanmeldingen zorgen ervoor dat je mailbox snel volloopt met allerlei nieuwtjes waar ik niet op zit te wachten. Weg ermee dus!

Blokkeren
Bij bijna alle nieuwsbrieven vind je onderaan in kleine, bijna niet leesbare lettertjes een link naar het afmeldformulier. Zodra je die gevonden hebt, is afmelden gemakkelijk. Er zijn af en toe nog nieuwsbrieven die geen afmeldlink hebben. Die kun je blokkeren door als Ongewenst of als Spam te markeren.

Settings diensten aanpassen
Veel mailberichten die ik binnenkrijg bevatten updates van platformen waar ik bij aangesloten ben. Denk bijvoorbeeld aan Facebook en LinkedIn. Je kunt van elke scheet die iemand laat wel een update krijgen. Als je daar niet goed van wordt dan is het aanpassen van de settings een goede oplossing. Daarmee kun je aangeven over welke onderwerpen een mail wilt ontvangen en hoe vaak je die mails wilt ontvangen. In mijn geval heb ik bijna alles uitgezet.

Als iemand nog meer tips heeft over het binnen de perken houden van e-mailverkeer (behalve dan je ergens niet voor aanmelden) hoor ik het graag.

Deze week is het onderwijs begonnen. De vierdejaars studenten van de hogeschool Utrecht volgen nu allemaal een minor het eerste half jaar. Ik mag in de minor Kunst en Cultuur drie bijeenkomsten verzorgen waarin ik laat zien wat de mogelijkheden zijn van ICT. Ik heb gekeken hoe je vanuit de invalshoek media-educatie en mediawijsheid aandacht kunt besteden aan kunst en cultuur. In de onderstaande presentatie kun je dit zien.
Naast een overzicht moeten de studenten ook twee opdrachten maken. De eerste opdracht gaat over het maken van een bijzondere foto. Gebaseerd op het werk van Jan von Holleben.

Opdracht Workshop

In de tweede opdracht maken de studenten een korte presentatie waarin ze laten zien hoe ze denken over digitale kunstwerken.

Opdracht Mediawijsheid

Ik ben erg benieuwd wat de studenten van de opdrachten maken. Hopelijk wordt vervolgd…