Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged beeldcultuur

Vandaag heb gewerkt aan een presentatie over mediawijsheid. Het eerste deel hiervan is af. Het gaat over het onderdeel informatieve beelden. Met welke informatieve beelden krijgen leerlingen te maken? En op welke manier kun je hier mee om gaan?

Multimediawijsheid

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: mediawijsheid beeldcultuur)

Uit mijn inventarisatie heb ik ontdekt dat mediawijsheid (zoals tot nu toe bekeken) in bijna alle vakken van de basischool eigenlijk terugkomt: Nederlands, Rekenen, BVO, Aardrijkskunde, Geschiedenis, ICT, Verkeer, Techniek en Levensbeschouwelijk onderwijs.
Ik heb geprobeerd vooral exemplarisch te werk te gaan. Ben ik nog voorbeelden vergeten? Ik hoor het graag.

OK. Ik ben dus bezig met het samenstellen van een document waarin ik probeer alle aspecten van mediawijsheid op het gebied van beelden (in eerste instantie) vast te leggen. Ben nu bij de informatieve strips. Kom ik deze tegen.Beetje flauw maar goed. Snel weer serieus aan de slag.

Vandaag ben ik begonnen met het maken van een stuk over mediawijsheid. Ik wil kijken wat hier nou precies onder valt. Ik wil me daarbij vooral gaan richten op het gebruik van beelden. Maar bij het zoeken naar informatie kom ik altijd zulke leuke dingen tegen dat ik die niemand wil onthouden.
Voor de duidelijkheid. Ik heb het maar over (multi)mediawijsheid in plaats van mediawijsheid. Onder multimedia versta ik websites in allerlei vormen met meerdere media erop. Behoorlijke complexe plekken dus eigenlijk.
Maar goed ik wil me eigenlijk vooral richten in eerste instantie op beelden. De lijst me media zoals ik die voor me zie zijn de volgende:

  • Persoonlijk
  • Lichaamstaal
  • Geluid
  • Tekst
  • Beeld
  • Video
  • Animaties
  • Games
  • Applets (intelligentie)
  • Multimedia

En bij het onderdeel lichaamstaal was ik even blijven steken. Het gaat er bij mediawijsheid in het algemeen om (naar mijn idee) om duidelijk te krijgen wat een ander wil. En andersom hoe jij naar een ander duidelijk kunt maken wat je wil. Daar kunnen allerlei misverstanden in optreden. Kunst is om die boven tafel te krijgen. Bij allerlei media heb je hier mee te maken. Dus ook bij lichaamstaal. Gelukkig zijn er dan filmpjes zoals deze die duidelijk maken wat welke lichaamstaal wil zeggen:Ook in het verkeer kun je lichaamstaal helemaal verkeerd gebruiken. Gelukkig kun je hiervoor ook een cursus volgen: het sorrygebaar.
En handenschudden? Dat kan ook al zoveel problemen opleveren. Geukkig hebben de meiden van Hallal daar ook een mooie hartelijke oplossing voor gevonden.
Nu weer snel verder met mijn stuk. Kijken of ik me ook echt op beelden kan gaan richten vandaag.

Binnenkort zal ik op deze weblog een stukje schrijven over beeldcultuur, mediawijsheid en hoe je volgens mij daar in het onderwijs aandacht aan kunt besteden. Vandaag viel me opeens op dat de kleinste eenheid van tekst ook een beeld is. De letter is immers ook een beeld (zie ook Letter op Wikipedia) dat een bepaalde geluid weergeeft. Stom natuurlijk, maar hiervoor zag ik tekst en beeld als twee aparte media. Eigenlijk maakt tekst dus weer gebruik van een ander medium (namelijk beeld) om zichzelf weer te geven. Hmmm. Ik moet hier nog even langer over nadenken, denk ik. Want als tekst pas kan bestaan door beelden zouden beelden dan pas weer kunnen bestaan door teksten?

Deze week beginnen de lessen weer en ook de SLB: studieloopbaanbegeleiding. In de eerste bijeenkosmt stellen we ons ook voor aan de studenten. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. In een eerdere bijeenkomst hebben we al een spel gespeeld: Wie van de drie. Leuk om te raden we een speciaal talent/ bijzondere eigenschap heeft waar anderen nog helemaal niet van weten.
Donderdag ga ik me voorstellen met behulp van foto’s die gemaakt zijn door anderen. Op elke foto sta ik in een andere situatie. Dat begint bij een foto die ik van mijzelf heb gemaakt via een spiegel. Daarna een foto die door mijn vriendin is gemaakt. Waarna foto’s volgen van mijn neefje van drie, mijn broertje, een vriend, van toneel, van het duiken, door collega’s en studenten.
Het leek me een mooie manier om mijzelf voor te stellen. Ik denk dat het ook past binnen de beeldcultuur van tegenwoordig. Bovendien vind ik dit een mooie manier om uit de ongelovelijke hoeveelheid aan foto’s die ik heb een selectie te maken.

Als jij een selectie zou maken van foto’s die van jou zijn genomen, welke foto’s zou jij dan uitkiezen? Ik ben benieuwd.

Wie ben ik?

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: fotografie beelden)