Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged surf

OWD 2011

1 comment

In deze post beschrijf ik mijn bevindingen van de Onderwijsdagen 2011, georganiseerd door SURF en Kennisnet. Ik zal daarbij de volgende onderwerpen bij langs lopen: de app, het edubloggerdiner, de opzet van het programma, dag 1, dag 2 en twittergebruik.

De app
Dit jaar kon je voor het eerst gebruik maken van een app op je mobiele telefoon om te kijken wat je te wachten staat. Ingangen zijn: het programma, keynotes ne thema’s. Verder wordt uitgelegd wat je op het netwerkplein kunt vinden, krijg je informatie over de onderwijsdagen in het algemeen, blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en zie je een lijst van deelnemers. Ook kon je met behulp van de app gebruik maken van een zogenaamde Friend Locator.
Het idee van de app vind ik een prachtig vernieuwende manier om de Onderwijsdagen nog toegankelijker te maken. SURF en Kennisnet zijn met hun tijd meegegaan door het aanbieden van deze app. Over de meeste onderdelen ben ik dan ook erg tevreden. Bijvoorbeeld de Alerts die je krijgt op het moment dat er iets verandert in het programma. Ook het bekijken van de deelnemerslijst is op een handige manier gedaan.
Het onderdeel Friend Locator kwam naar mijn idee niet goed uit de verf. Ik vind het voor deze paar dagen te omslachtig om hier gebruik van te maken. Beter was het geweest om, a la Facebook, iedereen standaard aangemeld te laten zijn bij Friend Locator. Wil je er geen gebruik van maken dan geef je dit aan. Verder kan Friend Locator tot op dertig meter nauwkeurig iemand lokaliseren. Niet echt heel precies als je in een gebouw bent.
Een ander minpunt van de app, die anderen volgens mij ook al naar voren hebben gebracht, is dat je er niet je programma op samen kunt stellen. Dat was voor mij in eerste instantie de reden om de app te downloaden. Ik vond het daarom ook jammer te ontdekken dat die functionaliteit niet aanwezig was.
Volgend jaar moet de organisatie dus zeker weer een app gaan uitbrengen. Misschien dat ze er dan FourSquare in kunnen integreren.

Het edubloggerdiner
Al voor de achtste keer gaat het Edublog/ Edubloggerdiner vooraf aan de onderwijsdagen. Het is een evenement waar ik graag bij ben. De mensen die er komen zijn op een innovatieve manier met ICT en onderwijs bezig en is dus een inspirerende groep. Vanaf 2006 ben ik er bij aanwezig geweest. Het is leuk om tijdens het diner een vaste groep bekenden tegen te komen. Nog leuker is het om ook steeds weer nieuwe gezichten te zien. Sinds 2008 kun je je aanmelden via deze wiki. Een paar cijfers op basis van deze wiki:

Weet je de ontbrekende cijfers dan kun je die zelf aanvullen.

De opzet van het programma
Een paar dingen waren opvallend aan de opzet van het programma. Belangrijkste die er voor mij uitspringen waren de publieke stemming en de Silent Speeches. Iedereen kon zich van te voren inschrijven om een eigen presentatie te komen verzorgen op De Onderwijsdagen. Er was dit jaar nog meer plek hiervoor dan in voorgaande jaren. Zo kun je als deelnemer invloed uitoefenen op de inhoud van de onderwijsdagen. Een mooi initiatief. De Onderwijsdagen krijgen zo kenmerken van een unconference. Dit zou je naar mijn idee nog meer kunnen doorzetten door ook vormen op De Onderwijsdagen zelf te kiezen die hierbij passen zoals een TeachMeet.
De Silent Speeches vond ik een creatieve vorm om ook tijdens de lunch informatie te verkrijgen. Ik heb er echter geen gebruik van gemaakt omdat ik liever met collega’s wilde spreken. En dan vormen de grote koptelefoons toch een behoorlijke barrière.
Verder zijn er een aantal zaken die voor De Onderwijsdagen al zo vanzelfsprekend zijn dat je vergeet dat ze bijzonder zijn: videoregistraties, twitterstream, weblog met gastbloggers en linkedIngroep. Andere (Nederlandse) congressen kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

Dag 1
Ik zal per dag beschrijven wat me het meest is bijgebleven. Dus verwacht geen complete verslagen van de sessies. Wat ik belangrijk vond zal ik hier weergeven.

Keynote Erik Duval
In de keynote van Erik Duval spreekt hij onder andere over Open Content en Open Learning. Nu kende ik al wel het fenomeen Open Content maar Open Learning en de term MOOC was voor mij nieuw. MOOC staat voor Massive open online course. Een voorbeeld van een MOOC is Change. Opgezet door George Siemens, Stephen Downes, and Dave Cormier. Inmiddels werken hier meer dan 30 experts aan mee. Belangrijkste leeractiviteiten zijn: aggregate, remix, repurpose en feed forward. Een mooi initiatief om in de gaten te houden. Zouden we bijvoorbeeld in Nederland ook een MOOC kunnen opzetten?

Het belangrijkste onderdeel van de keynote van Erik Duval was het onderwerp Learning Analytics. Op basis van cijfers over het leergedrag van studenten bepalen wat handige vervolgstappen zijn. Learning Analytics vindt zijn inspiratie buiten het onderwijs in onder andere applicatie zoals RunKeeper waarmee je op basis van je hardloopprestaties feedback krijgt over het vervolg.
In het onderwijs zijn we op weg om op basis van deze techniek ook te gaan werken. Denk maar aan de leerlingvolgsystemen die nu al alle informatie netjes voor je kunnen verzamelen. Een volgende stap is dat ze ook suggesties doen voor het vervolg.Weblecture in het MBO
De eerste presentatie die ik heb gevolgd was getiteld: Weblecture in het MBO. In deze presentatie werden zeven scenario’s gepresenteerd om met weblectures in het MBO aan de slag te gaan:

 1. uitleg basisbegrippen
 2. demonstratie
 3. intro project
 4. compacte les
 5. uitleg moeilijke opgave
 6. showcase
 7. live volgen lessen

Mooi om de mogelijkheden zo op een rijtje te zien. Mogelijkheid 7 werd voor het MBO minder geschikt geacht. In de presentatie werd regelmatig verwezen naar Collegerama van de TU Delft. In dit kader kan natuurlijk ook de website weblectures.nl niet ongenoemd blijven. Op de pagina Canon vind je een overzicht van de didactische mogelijkheden van weblectures.

Augmented Reality in the spotlights
Dit was de tweede sessie van deze dag voor mij. Er werden zeven manieren gepresenteerd voor augmented reality:

 1. Zichtbaar maken van informatie
 2. Zichtbaar maken van onderliggende structuren
 3. Storytelling/ Role Playing
 4. Ontdekkend leren
 5. 3D modelleren
 6. Gaming
 7. Marketing

Een voorbeeld dat ik nog niet kende was het programma Guubes. Hieronder zie je een video wat de mogelijkheden er van zijn:
Of je het hiermee ook al direct in het onderwijs kunt gebruiken vraag ik me af.

E-merge: Haal meer uit Osiris met E-coach!
Dit was de titel van de derde sessie. Op de hogeschool gebruiken we Osiris en zoeken we naar een manier om studenten goed te kunnen volgen en makkelijk over kunnen dragen aan een nieuwe SLB’er. De optie e-coach is dan een goede mogelijkheid.


Keynote Bas Haring
De afsluitende keynote van de eerste dag was van Bas Haring. Hij belichtte drie voorspellingen: er zou meer fragmentarisch leren plaats gaan vinden, delen van informatie zou ten koste gaan van creativiteit en ICT biedt goede mogelijkheden voor het doen van onderzoek door jonge mensen. De hele keynote is hier te bekijken.Bij fragmentarisch leren moest ik denken aan informeel leren. In de stelling dat delen ten koste zou gaan van creativiteit kan ik me niet zo vinden.

Dag 2

De beste balans van Nederland
Op de tweede dag mocht ik, samen met Alfons ten Brummelhuis, Annette Kil en Paul Kirschner, zitting nemen in een panel in de sessie De beste balans van Nederland. In deze sessie presenteerden drie scholen hun vier in balans. Wij mochten hier verhelderende vragen stellen en hen feedback geven. Erg leuk om de verschillende scholen te horen en om hier feedback op te mogen geven.

Online modules voor ICT-docentprofessionalisering
In de sessie Online modules voor ICT-docentprofessionalisering werden de resultaten gepresenteerd vanuit het MarchET project. MarchET staat voor Make Relevant Choices in Educational Technology. Er zijn vier modules ontwikkeld: samen kennis opbouwen, kennis en inzicht peilen, begeleiden op afstand en onderwijstoepassingen web 2.0.

Keynote Hans Aarsman
Hans Aarsman is de Sherlock Holmes van de fotografie. Hij ziet foto’s als bewijsmateriaal dat je kunt bestuderen. En dat doet hij op een verrassende manier. Zoals anderen teksten bestuderen zo doet hij dat met foto’s.ICT-organisatie van de Sterrenschool
De presentatie van de Sterrenschool vond ik inspirerend. De 5 sterren van de sterrenschool zijn:

 1. Het hele jaar open van 7 tot 7
 2. Kinderen leren in 1 klimaat
 3. Maatwerk voor ieder kind
 4. Nadruk op rekenen, taal en lezen
 5. Binding met de buurt

Maatwerk voor ieder kind noemen ze binnen de Sterrenschool een “gepersonaliseerde leerreis”. Vanuit ICT gezien draait het hierbij om vier kernen: digitale leeromgeving, informatieoverzicht, planning boekingssysteem en een administratief systeem voor individueel leersysteem.

Hieronder een filmpje van het concept:ikkhan.nl
In deze laatste sessie stond de Khanacademy centraal en de Nederlandse variant in ontwikkeling hierop. Naar aanleiding daarvan zelf maar eens aan de slag gegaan met sommen op de Khanacademy zelf.

Het werkt verslavend. En houdt direct alle vorderingen bij. In het filmpje hieronder legt Khan zelf uit hoe het werkt.

Keynote Russell Prue
De afsluitende keynote werd gegeven door Russel Prue. Een druk mannetje dat op vermakelijke manier vertelt over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en Onderwijs.
Twittergebruik
Dit jaar was ik voor het eerst in staat om met mijn mobiel op een eenvoudige manier te twitteren. Hieronder een paar statistieken van The Archivist

Top-gebruikers

Bronnen

En van Tweetstats.com komen de volgende plaatjes:

Tweettimeline

De Tweetcloud

Dat waren de vragen die ik aan de deelnemers stelde op Dé Onderwijsdagen van Surf en Kennisnet die afgelopen dinsdag en woensdag geweest zijn. En wat is hiervoor de beste leeromgeving? Met deze uitdagende en brede vragen zijn ze aan de gang gegaan en hebben een 1-minuutfilmpje opgenomen en aan elkaar laten zien.

Waarom stelde ik die vragen? Voor mijn gevoel heb ik dat tijdens de sessie zelf nog niet goed voor het voetlicht gebracht, bedenk ik me nu. De belangrijkste reden was dat ik er een tijd geleden achter kwam dat er voor aanstaande leerkrachten al minstens twee modellen de ronde deden waarmee ze zich kunnen verdiepen in ICT en onderwijs. Ik vond dat een beetje te gek voor woorden. Volgens mij moeten we op zoek naar één generiek model dat door alle lerarenopleidingen heen gebruikt kan worden om aanstaande leerkrachten te leren hoe ze ICT in het onderwijs kunnen integreren.

De twee modellen waar ik het over heb zijn de Pabotool en de Kennisbasis ICT van ADEF.


Kennisbasis-ICT Versie1.0 Mei 2009

Maar deze twee modellen zijn niet de enige modellen die iets zeggen over wat een leerkracht nou allemaal precies zou moeten kunnen, weten en willen. Tot nu toe heb ik al de volgende bronnen geselecteerd:

 • Pabotool
 • Kennisbasis ICT van ADEF
 • DRO-vaardigheden
 • ECDL
 • ICT-assessmenttool
 • Vier in balans Plus
 • Digitale didactiek van Robert-Jan Simons
 • ICT eindtermen uit Vlaanderen
 • Leerlijn mediawijsheid
 • 23 dingen (met onderverdelingen in 23things, 23 onderwijsdingen en 23 OVC-dingen).
 • MBO-tool.

Voor zover mogelijk heb ik alle doelen die deze instrumenten willen bereiken in een mindmap gezet. En deze mindmap is zo omvangrijk dat ik moeite heb om die te publiceren om te delen met anderen of te presenteren.
Als je goed kijkt zie je dat in de mindmap behalve de tak “Wat zou een leerkracht moeten kunnen” ook nog takken zitten voor “Richtlijnen vanuit de overheid”, “Leren voor de 21ste eeuw” en “Leerlingen van de 21ste eeuw”. Deze hangen namelijk naar mijn idee erg met elkaar samen.
De richtlijnen vanuit de overheid hebben invloed op het curriculum dat op lerarenopleidingen gegeven kan worden. Denk alleen al maar aan de sterke nadruk die nu wordt gelegd op rekenen en taal. Die verdrukken straks als we niet oppassen alle andere leergebieden.

Mijn idee is om in eerste instantie alle instrumenten na te lopen en te kijken welke doelen precies nagestreefd worden. Aanvulling van modellen is ook van harte welkom.

Verder zie je dat in de conceptmap ook nog het TPACK-model is opgenomen. Dit model geeft niet zozeer de doelen aan die leerkrachten zouden moeten bereiken maar meer de manier waarop dit zou moeten. Punya Mishra en Matthew J. Koehler geven aan dat Technology in samenhang onderwezen moet worden met Didactiek (in het Engels noemt men dit Pedagogy) en Content. Een concreet voorbeeld hiervan zou bijvoorbeeld zijn dat je het programma Google Earth inzet om via de geografische vierslag uit te leggen hoe een stad is opgebouwd.

Volgens mij is dit een waardevol model. Als een leerkracht in staat is om ICT in zijn onderwijs zo te gebruiken dat zowel zijn didactiek versterkt wordt en zijn content beter wordt overgebracht is hij volgens mij competent.

De 1-minuutfilmpjes heb ik aan elkaar geplakt en zijn hieronder te zien.
En tot slot de presentatie die ik heb gebruikt. Ook te vinden op het gezamenlijke slideshareaccount van De Onderwijsdagen.

Wordt vervolgd. Wie mee wil denken hierin is van harte uitgenodigd.

Ik heb mij ingeschreven voor de open track van de OWD2009. 36 anderen hebben dat samen met mij gedaan. Van de 37 voorgestelde sessies mogen er uiteindelijk 16 daadwerkelijk een sessie verzorgen.
De tekst die ik voor mijn sessie heb aangeleverd luidt als volgt:

Leraren van de toekomst voorbereiden op de toekomst

In deze sessie onderzoeken we hoe studenten van de Pabo het beste voorbereid kunnen worden op het educatief gebruik van ICT in het basisonderwijs. De dialoog zal gaan over doelen voor de toekomstige leerkrachten, de manier waarop deze doelen behaald kunnen worden en de relatie met het werkveld. Doel van de sessie is te komen tot verschillende opleidingsmodellen.

Tot 27 september kan er gestemd worden. Ik ben benieuwd hoe dat verloopt. In de sessie wil ik kijken naar de ICT-competenties voor studenten zoals die voor het basisonderwijs zijn vastgesteld (en te vinden op www.pabotool.nl). Ik vergelijk die met de ADEF. Ook wil ik stilstaan bij wat nu al een paar keer ook bij Wilfred Rubens langs is gekomen: TPACK. En ik wil kijken of we iets kunnen leren van de Vlamingen op dit gebied.
Doel is om te kijken hoe we dit kunnen vertalen naar aanbod/structuren voor de opleiding.

Ik vind dit een leuke manier om interessante sessies te selecteren. Zo krijg je de keuze van het publiek. En nu maar hopen dat ze de juiste keuze maken:-)

Een mail met deze boodschap kreeg ik vandaag in mijn postvak IN. Het lijkt een beetje op de YouTube van het Nederlandse onderwijs zag ik in de demo die er bij werd geleverd. De rest van de mail zet ik hieronder neer omdat die behoorlijk compleet is:

Nog even en het is zover; dan lanceert SURFnet de nieuwe live on-demand multimediadienst SURFmedia. In SURFmedia kunnen studenten,docenten en onderzoekers hoogwaardige kwaliteit audio & videobestandeneenvoudig en veilig bewaren, bekijken en delen via het internet.Met de lancering van SURFmedia gaan er een aantal zaken veranderen.

De huidige videodiensten SURFnet Videotheek, de Video Portal en TV-kanalen worden vervangen en geïntegreerd ondergebracht in SURFmedia. De collecties audio & videobestanden van bestaande accounts verhuizen naar SURFmedia. Nieuwe accounts zullen niet meer worden uitgegeven door de sectiebeheerders van de aangesloten instellingen.

Elke docent, student,onderzoeker of andere medewerker van een op SURFnet aangesloten instelling kan voortaan zelfstandig een account aanmaken en beheren. Bestaande SURFnet Videotheek accounts kunnen zelf worden omgezet naar een nieuw, persoonlijk SURFmedia account waaronder gemigreerde mediabestanden kunnen worden beheerd. Bestaande afspeel URL’s zullenvoor gemigreerde mediabestanden blijven werken, evenals de eventueel toegepaste afscherming.

Vanzelfprekend zult u bij de lanceringuitgebreide instructies ontvangen. Enkele kenmerken van SURFmedia zijn:

 • SURFmedia is in samenspraak met studenten, docenten en onderzoekersontworpen en daarom functioneel en eenvoudig in gebruik.
 • De grote collectie is met behulp van uitgebreide zoekfunctionaliteitenen tags
  doorzoekbaar.
 • Eenvoudig beheer van mediabestanden.
 • De presentatie van het audiovisueel materiaal is overzichtelijker,door gebruik van (automatisch gegenereerde) screenshots en flashpreviews.
 • Mediabestanden kunnen worden verrijkt met tags, waarderingen en reviews.
 • Stel eigen collecties en favorieten samen en deel deze met anderen.
 • SURFmedia ondersteunt verschillende audio & videoformaten, welke zowel gestreamed (windowsmedia, mp4 (H.264) en Flash) als gedownload kunnenworden.
 • RSS feeds.
 • Toegang en afscherming mogelijk op basis van federatief instellingsaccount of SURFgroepen account.
 • Voorbereid op verdere functionele integratie met SURFgroepen.

Hogeschool Domstad doet mee aan het SURF-project samen leren van de werkplek. We werken hierin samen met Hogeschool Zuyd, Hogeschool Drente en Hogeschool Leiden. Bedoeling van dit project om gezamenlijk (opleidingen en werkveld) na te denken en ideeën uit te wisselen over de zaken waar je tegenaan loopt in de praktijk. Een onderdeel van dit project is het gebruik van een wiki.

Het werken met een wiki in het hoger onderwijs is toch echt anders dan het inzetten van een wiki in het basisonderwijs zoals we dat met WikiKids doen. Het is daarom ook interessant om te zien dat op andere plekken mensen hier al wel ervaring mee hebben. Zo kwam ik een tijdje geleden de wiki van K.U. Leuven tegen waar studenten uit het tweede en derde jaar Onderwijskunde een Wiki hebben ingericht in het kader van het opleidingsonderdeel Educatieve Technologie deel 2: Ontwerpkunde en ontwerpmodel. Zowel boeiend om te zien hoe ze het hebben opgezet als de inhoud van de verschillende modellen te bekijken.

Zaterdag ben ik weer teruggekomen uit Amerika waar ik voor SURF verslag heb gedaan van de Educause. Het was een geweldige ervaring om op deze manier te bloggen en zeker voor herhaling vatbaar.
Mijn avonturen (en die van de deelnemers) zijn te bekijken op de Edutripweblog.
Vanaf woensdag gaat Willem Karssenberg naar Amerika. Hij gaat verslag doen van de Conference on Information Technology in Charlotte, USA. Hij houdt daar uiteraard ook een weblog van bij.

Morgen zit ik samen met zo’n 50 anderen in het vliegtuig naar Dallas, Amerika. Van 9 tot en met 12 oktober wordt de Educause 2006 gehouden. Ik moet zeggen dat ik er veel zin in heb. Voor dem mensen die het nog niet weten: ik ga mee als Edublogger van de Edutrip, georganiseerd door SURF. Ik houd een weblog bij. Hier doe ik verslag van het congres en alles wat er bij komt kijken. Voor de Edutrip wordt ook een wiki bijgehouden waar deelnemers hun ervaringen op kunnen zetten over de verschillende sessies.

Ik ben van plan om meerdere keren per dag van de Educause te berichten. Ik ben benieuwd hoe me dat zal vergaan.


De laatste dagen druk bezig geweest met het verder inrichten van de Edutrip Wiki. De Wiki was al opgezet door Peter Hermus en Maarten van de Ven van de Erasmus universiteit. Ik heb het nog verder ingericht. Daarbij wilde ik een aantal zaken in ieder geval voor elkaar krijgen:

 • makkelijk een nieuwe pagina kunnen aanmaken met een invoerveld.
 • een heldere navigatie naar de verschillende thema’s die voor de Edutrip zijn vastgesteld.
 • Werken met iconen om te navigeren.

De wens was makkelijk, de uitwerking had iets meer voeten in de aarde.

Nieuwe pagina aanmaken
Het aanmaken van een nieuwe pagina op een wiki is simpel. Als je een bestaande tekst Edit, zet je in de een woord waar je een nieuwe pagina van wilt maken haken (op deze manier [[naam van de nieuwe pagina]]) Als je de tekst hebt opgeslagen, klik je op de link naar de (nog niet bestaande) pagina en kun je deze vullen. Maar ik wilde niet afhankelijk zijn van teksten waar je een verwijzing in op gaat nemen naar andere pagina’s. Een andere makkelijke manier is om de pagina die je wilt typen achter het adres van de wiki te typen. Dus http://www.wiki.risbo.org/wiki/Nieuwe_pagina. Maar op een of andere manier werkt dit niet bij deze wiki en bovendien lijkt het voor de gebruiker die nog niet zo vaak met een wiki heeft gewerkt niet echt logisch.
Daarom heb ik gekozen voor een invoerveld. Je typt de naam van de pagina in het invoerveld in en hebt een nieuwe pagina. De code van de inputbox is simpel. Het werkt echter alleen als er op de server een php.bestandje in de extensions-folder wordt gezet en een extra regel aan de Localsettings.php wordt toegevoegd:

require_once(“extensions/inputbox.php”);

Gelukkig is de handleiding op Wikipedia zo uitgebreid dat deze informatie zo boven tafel is.

Om het de deelnemers nog makkelijk te maken is aan de inputbox een sjabloon van de thema’s gehangen zodat het artikel direct in de juiste categorie komt te staan.

Heldere navigatie
Naast de menubalk aan de zijkant heb ik op het hoofdpagina nog een tabel gezet zodat de verschillende thema’s makkelijk zijn te bekijken. Een Wikitabel is simpel te maken. De belangrijkste tekens hiervoor zijn:

{ om een tabel te starten
voor een cel
– voor een nieuwe regel
} om de tabel af te sluiten.

iconen om te navigeren
Moeilijker is het om met afbeeldingen te laten navigeren. Standaard zit er op de afbeeldingen die je op MediaWiki zet een link naar de pagina van de afbeelding zelf. En ik wilde met de afbeelding naar de verschillende categorieën navigeren. Ik moest dus de link naar de afbeeldingspagina opzeilen. Ook hiervoor bestond op Wikipedia gelukkig al een oplossing. Namelijk de Navigational image. Ik heb gebruik gemaakt van de clickpic ontwikkeld door Charles C.

Verder
Met wiki’s ben ik echt goed bezig sinds ik betrokken ben bij WikiKids. En daar worden de meeste technische zaken opgelost door Harm Hofstede. Dus als mensen nog verdere tips hebben over de invulling en inrichting houd ik mij natuurlijk aanbevolen.


Vandaag mijn eerste echte post gemaakt op de Edutrip2006 blog voor de Educause. Te vinden op: Edutrip2006. Ik heb toch gekozen voor Blogger voor deze blog. Met Willem Karssenberg heb ik afgesproken samen na te denken over de invulling van onze weblogs die bijgehouden worden in het kader van de verslaglegging van de Educause en de Conference on Information Technology. Als anderen ook goede tips hebben dan zijn die natuurlijk van harte welkom.

Hoera, vandaag jarig en een mooi cadeautje gekregen van Surf. Ik mag mee als blogger naar de Educause. Binnenkort lezen jullie hier wel meer over de voorbereiden. Voor nu ben ik even erg blij.