Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged thema 3

De afgelopen week hebben eerstejaars studenten van Hogeschool Domstad in het kader van thema 3 Lesgeven met ICT ervaringen opgedaan met het maken van een filmpje in iMovie op de Macbook (zie ook dit bericht). Alle groepjes hebben dit prima volbracht moet ik zeggen. In korte tijd (1 uur: korte instructie, filmen en monteren) hebben ze allemaal een filmpje kunnen maken. Een paar hiervan op een rijtje.

Meer filmpjes zijn te vinden op het kanaal van Hogeschool Domstad op YouTube.

Misschien dat we in de toekomst (volgend jaar) gaan publiceren op Eurocreator.

Dit was ook direct de laatste les in thema 3. In het volgende thema (organisatie) gaan de studenten zich bezig houden met 1) alles rondom digitale schoolborden 2) netiquette, digitaal pesten en contentfiltering. Als het zover is zal ik daar ook weer over posten.

Deze week hebben de eerstejaars studenten van Hogeschool Domstad de laatste bijeenkomst over ICT in de les (thema 3). In deze les verkennen ze de mogelijkheden van de Macbook. De opdracht is om een filmpje te maken in iMovie. In een korte introductievideo leg ik uit wat de bedoeling is.

De video die je ziet is ook met de ingebouwede camera van de Macbook gemaakt en daarna bijgewerkt in iMovie. De geluiden die je hoort en de overgangen die je ziet zitten standaard in iMovie. Heel gemakkelijk dus.

De bedoeling van de les is om studenten te laten ervaren wat er bij komt kijken als je een filmpje met de klas wilt maken (opzetten van een verhaal, samenwerken bij de opnamen en samenwerken bij de montage) en te laten ervaren dat het technisch niet moeilijk is om dit te doen.
In de komende jaren zullen we hier vaker bij stil gaan staan. Hieronder nog de korte presentatie die ik heb gebruikt.

Vandaag hebbende eerste studenten een game gemaakt met GameKit van Gamestudio (Klokhuis). Het ging perfect moet ik zeggen. Het is de studenten allemaal gelukt om binnen een half uur een game te bouwen. Hierbij hebben ze rekening gehouden met de vorm van het doolhof (moest symmetrisch zijn) en hebben ze gekeken of het spel ook speelbaar was. Dat wil zeggen: de obstakels en punten in de juiste verhouding aan het spel toevoegen. Daar komt aardig wat ruimtelijk inzicht en cijferen bij kijken moet ik zeggen. Ruimtelijk inzicht in de vorm van de route die een speler moet doorlopen. Cijferen ook? Ja. Want per level moet je een bepaald aantal punten verdienen (zeg 200). Obstakels kosten punten. Als je er voor zorgt dat er teveel obstakels zijn kun je de level nooit uitspelen (en dat is niet leuk). Als er geen obstakels zijn en je alle punten zo binnen kunt halen is het ook niet leuk. Dus je moet een balans zien te vinden in beloningen (bijvoorbeeld in totaal 300 punten) en obstakels die je punten kosten. Beloningen zijn verdeeld over de verschillende voorwerpen (een goudstuk levert je bijvoorbeeld 10 punten op) zodat je meerdere voorwerpen moet zien te vinden. Genoeg rekenwerk dus. Zowel vooraf, tijdens als na afloop.
De les zoals die is aangeboden richt zich vooral op het ontwerpen van een game. Specifieke aandacht voor meetkunde (in de vorm van symmetrieën) en cijferen (in de vorm van punten verzamelen en obstakels vermijden) heb ik wel behandeld maar niet verder uitgewerkt. Die koppeling zullen de studenten in de stage zelf moeten leggen.

In de presentatie ben ik verder ingegaan plekken waar ze meer informatie kunnen vinden over games in het onderwijs.


Een voorbeeld van een game van een student. Erg verslavend moet ik zeggen om de eindstreep te halen. Ben benieuwd wie het lukt.

Deze week gaan de eerstejaars studenten van Hogeschool Domstad een game maken. Dit doen ze via de GameKit van het klokhuis. Het maken van een game staat bij deze studenten in het teken van ICT integreren binnen Rekenen. Studenten maken een doolhofgame. Hierbij is de opdracht om een doolhof te ontwerpen op papier. Dit doolhof moet symmetrisch van opzet zijn. Het werken met symmetrie valt onder de meetkunde. In groep 5/6 komt dit al aan de orde. Nadat het doolhof is gemaakt komen de obstakels en de punten erin te staan. Hierbij komt het aan op ruimtelijk inzicht. Plaats ik de obstakels zo dat het moeilijk is om de punten te vergaren? Laat ik net genoeg punten verzamelen dat je de level kunt halen? Vragen waar studenten kinderen ook mee aan de slag kunnen laten gaan.
Hieronder een voorbeeld van mijn eigen gemaakte game. Ben benieuwd wie de hoogste score haalt.In het februari-nummer van de SJW heeft Ronald Spruit een mooi artikel geschreven over het verzameldocument dat ik heb geschreven voor de studenten van Hogeschool Domstad in het kader van thema 3: lesgeven en begeleiden. Erg leuk om te lezen moet ik zeggen. Ronald, bedankt voor deze positieve recensie.

Artikel Jsw

Vandaag heb ik aan mijn collega, Sijmen Cozijnsen, laten zien wat ik met Augmented Reality in de les heb gedaan. Dit heeft hij weer gefilmd met de Flip. Vandaag kregen we de Flip om uit te proberen een paar dagen in bruikleen. Als het bevalt dan zullen we als Hogeschool meer aanschaffen om uit te lenen aan studenten.
Mijn eerste ervaring met de Flip: heel handig in gebruik, zeer snel om mee te werken. Het geluid zoals te horen op de video vind ik redelijk. Een hele sterke microfoon heeft ie volgens mij niet. Maar misschien als je direct op de persoon die spreekt richt dat het wel gaat. Volgens mij vooral goed te gebruiken om snel sfeerbeelden te maken en interviews te houden (wat ik op een paar plekken al heb gezien).
Over augmented Reality nog even: we hebben voorbeelden gebruikt die te vinden zijn op ARSights. Je sluit je webcam aan, print de marker en download de modellen en het programma en je kunt aan de slag. Tot nu toe alleen geschikt voor de Windows-computer.Vandaag heb ik de tweede bijeenkomst verzorgd in het kader van thema 3: lesgeven en begeleiden. Deze les heb ik de volgende ondertitel meegegeven: het doel heiligt de middelen.
ICT is natuurlijk het middel. En wat het doel is bepaald welke ICT-middelen je in moet zetten. In de les kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zo moeten studenten zelf lesdoelen kunnen formuleren voor eigen lessen. Daarom heb ik expliciet aangegeven aan welke doelen ik deze les aandacht besteed. Dat waren kennisdoelen en vaardigheidsdoelen. De kennisdoelen heb ik (diagnostisch) getoetst met een meerkeuzetoets. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van het programma Hot Potatoes.
Het was aardig om te zien hoe de studenten hier mee aan de slag gingen. Ook direct een voorbereiding op de echte kennistoets.
Om weer te bekomen van de schrik heb ik daarna iets luchtiger laten zien. Een voorbeeld van Augmented Reality van ARSight. Dit als toekomstbeeld (de vorige keer had ik alleen nog maar een video, nu met een webcam echt in de klas zelf).
Onderwerpen die naar aanleiding van de diagnostische toets voorbijkwamen waren licenties en de Cognitive Multimedia Learning Theory.

In deze les zijn we ook concreet aan de slag gegaan met WikiKids. Samen een artikeltje maken en daarna zelf hiermee aan de slag. WikiKids heb ik als voorbeeld laten zien van een middel dat je in kunt zetten om aan vakinhoudelijke doelen te werken voor Wereldoriëntatie, Nederlands en BVO. Ook een middel om aan vakoverstijgende doelen te werken zoals samenwerken.
Al met al een volle les waarin veel onderwerpen aan bod zijn gekomen.

Vandaag heeft één groep studenten ook de opdracht gemaakt die hoort bij de eerste les van thema 3, ICT en lesgeven en begeleiden. Deze opdracht bestond uit het genereren van ideeën om ICT op een geïntegreerde manier in de les te gebruiken. In korte tijd hebben we de volgende ideeën geproduceerd.

Deze week zijn de studenten begonnen met thema 3 voor ICT. Dit thema heb ik gebruikt om aan mijn VELON zelfregistratietraject te werken. De eerste les heb ik besteed aan de manier waarop wij met ICT op de Pabo en daarmee op de basisschool omgaan. Door middel van verschillende casussen hebben de studenten dit onderwerp verkend. Naast een theoretische verkenning heb ik studenten ook kort Google Earth laten zien en aangegeven wat de kracht van dit programma is. Ik gebruik daarbij de tour zoals die op de Google Earth blog is te vinden. Daarbij vertel ik kort hoe je dit voor aardrijkskunde kunt inzetten. Bijvoorbeeld door geografische vragen te stellen: 1) waarnemen en beschrijven wat je ziet; 2) verklaren; 3) herkennen en toepassen; 4) waarderen.
Tenslotte ga ik in op de Pabotool die ze moeten invullen en nog een praktische afsluiting. Maar ik heb al gemerkt dat deze laatste twee onderdelen te veel zijn voor één uur.

Vandaag ben ik bezig geweest met het voorbereiden van een les voor de eerstejaars studenten. Deze les is de de eerste les van thema 3: Lesgeven en begeleiden. Wij laten zien wat de mogelijkheden zijn van ICT hierbij.
In de eerste les zetten we het kader neer, gaan we aan de slag met een stukje theorie, vertalen dit naar een praktijkvoorbeeld en reflecteren weer op dit geheel. Was ook bezig om een leuke opening te bedenken voor de les. Dacht daarbij aan Augmented Reality omdat ik denk dat dit ook een grotere rol kan gaan spelen in het onderwijs. Was op zoek daarom naar wat inspirerende voorbeelden. Kwam toen via via op de site van Cellagame uit. En zag dat zij augemented reality games ontwikkelen voor de Nokia (Symbian). Ik heb de toepassing gedownload en de bijbehorende figuren uitgeprint. En zowaar: ik zag ze vliegen. De objecten die via mijn Nokia in beeld voor mij verschenen. Een leuke ervaring moet ik zeggen. Nog niet echt heel inhoudelijk maar was al blij dat ik zoiets, zo snel op mijn mobiel werkend had gekregen.Ga er verder nog eens wat mij experimenteren.

Voor de les denk ik dat deze toch geschikter is: