Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in september, 2008

Binnenkort zal ik op deze weblog een stukje schrijven over beeldcultuur, mediawijsheid en hoe je volgens mij daar in het onderwijs aandacht aan kunt besteden. Vandaag viel me opeens op dat de kleinste eenheid van tekst ook een beeld is. De letter is immers ook een beeld (zie ook Letter op Wikipedia) dat een bepaalde geluid weergeeft. Stom natuurlijk, maar hiervoor zag ik tekst en beeld als twee aparte media. Eigenlijk maakt tekst dus weer gebruik van een ander medium (namelijk beeld) om zichzelf weer te geven. Hmmm. Ik moet hier nog even langer over nadenken, denk ik. Want als tekst pas kan bestaan door beelden zouden beelden dan pas weer kunnen bestaan door teksten?

Een opdracht voor de studenten deze week was ” Wie ben ik online?”. De opdracht zoals die door Freek Zwanenberg op YouTube werd uitgelegd.
Zelf heb ik de opdracht ook maar eens uitgevoerd om te kijken wie ik online ben. Het duurt even voordat je weet waar je je ook al weer allemaal had aangemeld en waar je actief bent. Hieronder een presentatie waar ik online allemaal te vinden ben. Misschien ben ik nog wel plekken vergeten.

Digitaal zelfportret
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: zelfportret digitaal)

Wie ben jij online?

Dit jaar experimenteren we met het gebruik van Twitter in het kader van de SURFOnderwijsdagen 2008. Binnen de surfgroepen heb ik nu een Twitterbadge opgenomen zodat alle laatste nieuwtjes ook direct zichtbaar zijn voor anderen. Verdere tips over het gebruik van Twitter hoor ik graag.

Dat was de ondertitel van de bijeenkomst die we gaven aan de vierdejaars studenten van Hogeschool Domstad. Dit naar aanleiding van een radio-uitzending waarin een radiopresentator een beller in de uitzending direct had opgezocht via Hyves.
De vierdejaars studenten moet in het vierde jaar onder andere zeven leervragen maken. Bij één van die leervragen moeten ze ICT toepassen. In de komende weken lopen we daarom de verschillende ICT-competenties met hen langs. Deze keer stonden competentie 1 en 2 centraal.

We hebben je gehyved
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: domstad” “hogeschool)

Verder willen we in een paar bijeenkomsten studenten een presentatie laten geven over een bepaalde trend die belangrijk is voor het onderwijs. Deze zijn bedoeld als verkenningen over de verschillende onderwerpen. De trends die we hebben aangeboden zijn:

  • Serious Games
  • Web 2.0/ social software
  • Beeldcultuur (foto en video)
  • 21ste eeuw leren / nieuwe generatie leerlingen
  • Digitale identiteit
  • Mobile learning
  • Eigen trend

Wat ik zelf wel aardig vind is dat we (mijn collega Sijmen Cozijnsen en ikzelf) een leuk model (zie slide 18) hebben gepresenteerd aan de studenten waarmee ze voor een bepaalde verwerkingsvorm kunnen kiezen. We hebben we nog niet echt een naam voor bedacht (werkvormenschema? presentatieschema?) maar zijn erg benieuwd of studenten hiermee uit de voeten kunnen.

In de bijeenkomst zelf zijn we ingegaan op de digitale leefwereld van de leerlingen. en regels en afspraken die je kunt maken op school over internetgebruik. Bronnen die we hierbij hebben betrokken zijn de weblog van Mijn Kind online en een internetprotocol dat via de Scholenlijst langs kwam.

De meeste studenten weten trouwens prima hoe ze hun eigen profiel op hyves kunnen afschermen van anderen.

Deze week zijn de lessen weer begonnen. Ook wij (mijn collega Sijmen Cozijnsen en ikzelf) hebben onze eerste lessen weer gegeven. In het thema van de tweedejaars staat signaleren en analyseren van verschillen tussen leerlingen centraal. Wij vullen dat op verschillende manieren in. Dat is te bekijken in onderstaande presentatie. Deze week stonden we in ieder geval stil bij de vraag: Welke verschillen zijn er tussen de verschillende generaties? En hoe moet je daar rekening mee houden in je onderwijs?

Homo zappiens of Homo slapiens
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: "generatie 5")


De studenten gingen in de bijeenkomst aan de slag met het bestuderen van de literatuur over de Homo Zappiens, Digital Natives en Generatie Einstein. In een nabespreking hebben we dit weer kort doorgenomen.
Ik bedacht na de les dat de verwerking bij de eerste opdracht nog wel beter kon. Nu moesten ze het in eigen woorden weergeven. Maar volgens mij is de opdracht veel interessanter als ze een beeld moeten zoeken bij de verschillende begrippen. Dus bij de bijeenkomst die ik morgen geef, krijgen de studenten de opdracht om een bepaald beeld te zoeken (via Flickr.com) die duidelijk maakt waarvoor de verschillende generaties staan.

Hierna maakten de studenten kennis met het begrip multitasken. Hierbij heb ik hen de discussie die vorig jaar op de weblog van Wilfred Rubens voorbij kwam laten lezen en hen hierover hun eigen standpunt laten bepalen. Vonden ze best lastig. Zoek hier nog naar een betere werkvorm om hier meer uit te halen.

Tenslotte moesten de studenten een digitaal zelfportret maken. Was leuk om te zien hoe ze dit hebben ingevuld. Zelf heb ik er ook een gemaakt. Zal ik morgen online zetten.

Apart trouwens om te horen dat studenten MSN al weer helemaal uit vinden. Legde ook de vraag voor wat ze er van zouden vinden als ouders ook op Hyves zouden zitten. Vonden ze maar raar. Alsof een ouder ook naar de discotheek zou komen, zoiets.

Onder de titel ‘Online kaarten in de klas’ organiseren de redactie van de website Online Kaarten en auteur Marc Buma van Reis om de wereld in 80 klikken een wedstrijd voor iedereen die werkzaam is in het basis- en voortgezet onderwijs én voor studenten aan de lerarenopleidingen. Deelnemers aan de wedstrijd maken een lesopzet waarin gewerkt wordt met online kaarten en virtuele globes, zoals Google Earth, Google Maps, Microsoft Live Search.

Vaak wordt er bij toepassingen voor online kaarten en virtuele globes uitsluitend gedacht aan het vak aardrijkskunde. Maar ook bij andere schoolvakken kan er op een leuke, motiverende en leerzame manier met deze programma’s gewerkt worden. De organisatie van ‘Online kaarten in de klas!’ daagt deelnemers uit hun creativiteit aan te spreken: “Ga met de leerlingen naar buiten, laat ze zelf ontdekken en ontwerpen, experimenteer met verschillende technologieën, kijk naar de eigen omgeving of bezoek juist exotische oorden en bedenk vooral een ludieke toepassing van online kaarten en virtuele globes voor jouw vak.” Voor docenten die mee willen doen aan de wedstrijd, maar niet precies weten hoe je met online kaarten en virtuele globes aan de slag kunt, verzorgt de organisatie in oktober een workshop/lezing.

Prijzen en een wiki
Met de wedstrijd zijn mooie prijzen te winnen, waaronder een training, hardware, een abonnement op COS en luchtfoto’s van www.kaartenenatlassen.nl. De jury bestaat uit Jeroen Bottema (aardrijkskundeleerkracht en opleider bij Hogeschool InHolland), Erno Mijland (journalist, onder andere werkzaam voor COS en mede-auteur op het weblog Online Kaarten) en Gerard Dummer (onderwijskundige en docent bij Pabo Domstad, deskundige op het gebied van Google Earth in het onderwijs). Alle bruikbare inzendingen komen in een openbare wiki te staan, zodat iedereen gebruik kan maken van de lessen. Op maandag 15 september 2008 gaat de wedstrijd van start. Insturen van de inzendingen kan tot en met zondag 30 november 2008. Bekendmaking van de winnaar is op 10 december 2008. De wiki zal dan ook online gaan.

Alle informatie over de wedstrijd en de wedstrijdvoorwaarden is te vinden op de website Online Kaarten.

Deze week beginnen de lessen weer en ook de SLB: studieloopbaanbegeleiding. In de eerste bijeenkosmt stellen we ons ook voor aan de studenten. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. In een eerdere bijeenkomst hebben we al een spel gespeeld: Wie van de drie. Leuk om te raden we een speciaal talent/ bijzondere eigenschap heeft waar anderen nog helemaal niet van weten.
Donderdag ga ik me voorstellen met behulp van foto’s die gemaakt zijn door anderen. Op elke foto sta ik in een andere situatie. Dat begint bij een foto die ik van mijzelf heb gemaakt via een spiegel. Daarna een foto die door mijn vriendin is gemaakt. Waarna foto’s volgen van mijn neefje van drie, mijn broertje, een vriend, van toneel, van het duiken, door collega’s en studenten.
Het leek me een mooie manier om mijzelf voor te stellen. Ik denk dat het ook past binnen de beeldcultuur van tegenwoordig. Bovendien vind ik dit een mooie manier om uit de ongelovelijke hoeveelheid aan foto’s die ik heb een selectie te maken.

Als jij een selectie zou maken van foto’s die van jou zijn genomen, welke foto’s zou jij dan uitkiezen? Ik ben benieuwd.

Wie ben ik?
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: fotografie beelden)

Het schooljaar is weer begonnen. Zo begon ik vorig jaar ook rondom deze tijd op mijn weblog. Dit jaar verloopt op ongeveer dezelfde manier. Wel zijn er een paar belangrijke veranderingen. Ten eerste leggen wij van het Centrum voor ICT-educatie niet meer uit hoe de digitale omgeving van Domstad werkt maar doen de studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers)dat. Wij hebben voor hen een uitgebreide webwandeling gemaakt waarin alle stappen die de studenten moeten doorlopen staan uitgeschreven.
Ik vind het best spannend dat we het zelf niet meer doen maar ook een goede zaak. Waar wij de studenten in willen begeleiden zijn de ICT-competenties. En deze kennismaking valt onder het kopje Digitale Domstadvaardigheden.
De SLB-ers hebben in ieder geval genoeg tijd om met de klas aan de slag te gaan. Met twee personen gaan ze in eerste instantie twee uur aan de slag. Later in het jaar gaan wij alsnog met de studenten werken als we de opzet van het assessmentdossier uitleggen.
Dit jaar zijn we ook overgestapt op Office 2007. Ter ondersteuning van iedereen hebben we daarbij ook de Learningguide aangeschaft als hulpmiddel. Heel toegankelijk als je een vraag hebt over een Office-programma dat er toch weer heel anders uitziet. Goed gedaan van onze afdeling ICT en Diensten.
De studenten hebben nu ook meer opslagcapaciteit. Vorig jaar moesten ze het op hun persoonlijke schijf nog stellen met 20 MB. Dit jaar beschikken ze over 100 MB. Ook in hun mailbox hebben ze ruimte voor 100 MB aan bestanden. En tenslotte is de ruimte in het portfolio uitgebreid naar 300 MB. In totaal dus 500MB aan ruimte. Daar mogen ze wel tevreden mee zijn dacht ik.
Binnenkort zullen we ook een vernieuwde portal krijgen. We blijven bij Smartsite maar stappen over na een nieuwe versie. Hopelijk heeft die ook een RSS-feed zodat ik van alle veranderingen op de hoogte blijf.

Tot slot het portfolio. Dat blijft in ontwikkeling. We blijven in principe bij het systeem van het SPIN-model zoals we dat vorig jaar hebben ingevoerd. Afgelopen jaar is een collega van de sectie Nederlands met de studenten bezig geweest om te kijken hoe je de leeswijzer van het SPIN-model zo assessorvriendelijk mogelijk op kunt zetten. Oftewel: hoe maak je een leesbaar assessmentdossier. Studenten (en assessoren) hebben dit erg gewaardeerd. Dit jaar gaan we hopelijk ook meer video in de assessments gebruiken. Als daar meer over te vertellen is zal ik dat hier weergeven.
Nu al voegen studenten video’s toe maar we doen het nog niet systematisch en kunnen het dus ook nog niet als eis opnemen in de assessmentbeoordelingsformulieren.

Read this document on Scribd: Introductiebijeenkomst week 36

Dit jaar wil ik trouwens ook proberen of we de website voor de studenten in wikivorm kunnen gieten. Dit omdat verschillende mensen bij de ontwikkelingen van de websites zijn betrokken en het nu een heel gedoe is om de informatie uiteindelijk geplaatst te krijgen. Ook daarover binnenkort wel meer.